User Tools

Site Tools


x_och_y_koordinater_till_punkter_i_mapinfo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
x_och_y_koordinater_till_punkter_i_mapinfo [2016/04/10 15:36]
ene
x_och_y_koordinater_till_punkter_i_mapinfo [2016/04/12 13:28] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== X  och Y koordinater till punkter i MapInfo ====== ====== X  och Y koordinater till punkter i MapInfo ======
 +{{tag>​datastrukturer filformat kartografi mapinfo }}
  
 {{*:​mapinfo10tipsikon.png}} {{*:​mapinfo10tipsikon.png}}
  
 För att skapa punkter av [[Koordinatsystem|X ​ och Y koordinater]] i MapInfo måste koordinatparen struktureras i två tabeller (förslagsvis i Excel). Till skillnad från ArcGIS bör inte kolumnerna ha rubriker, utan de specificeras när de importeras till MapInfo. Tabellen finns att titta på under ''​Table list''​. Högerklicka >> Create points och Ok, sedan högerklicka >> Open in new map window. Nu syns X  och Y koordinaterna som en egen fil. För att göra lagret permanent kan objekten markeras och sparas som en egen tabell under File >> Save copy as...  ​ För att skapa punkter av [[Koordinatsystem|X ​ och Y koordinater]] i MapInfo måste koordinatparen struktureras i två tabeller (förslagsvis i Excel). Till skillnad från ArcGIS bör inte kolumnerna ha rubriker, utan de specificeras när de importeras till MapInfo. Tabellen finns att titta på under ''​Table list''​. Högerklicka >> Create points och Ok, sedan högerklicka >> Open in new map window. Nu syns X  och Y koordinaterna som en egen fil. För att göra lagret permanent kan objekten markeras och sparas som en egen tabell under File >> Save copy as...  ​
x_och_y_koordinater_till_punkter_i_mapinfo.txt · Last modified: 2016/04/12 13:28 by ene