Användarverktyg

Webbverktyg


wgs84

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
wgs84 [2016/04/12 13:27]
127.0.0.1 extern redigering
wgs84 [2019/11/14 09:24] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 7: Rad 7:
 En förklaring av globala koordinatsystem och ellipsoider anpassade för hela jorden ges i filmen nedan. En förklaring av globala koordinatsystem och ellipsoider anpassade för hela jorden ges i filmen nedan.
  
-{{url>http://www.youtube.com/embed/t0W1OcxqqSs?rel=0 760,450 noscroll noborder}}+https://www.youtube.com/watch?v=t0W1OcxqqSs
  
-Mer om WGS84 finns att läsa på [[http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=5438|Lantmäteriets hemsida]].+Mer om WGS84 finns att se på https://www.youtube.com/watch?v=xKGlMp__jog&t=9s
wgs84.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/14 09:24 av Stefan Ene