User Tools

Site Tools


wgs84

WGS84

World Geodetic System 1984 (WGS 84) är ett globalt koordinatsystem baserat på ellipsoiden med samma namn.

En förklaring av globala koordinatsystem och ellipsoider anpassade för hela jorden ges i filmen nedan.

Mer om WGS84 finns att läsa på Lantmäteriets hemsida.

wgs84.txt · Last modified: 2016/04/12 13:27 (external edit)