Användarverktyg

Webbverktyg


visuell_hierarki

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
visuell_hierarki [2019/11/11 18:42]
ene
visuell_hierarki [2019/11/11 18:43] (aktuell)
ene
Rad 5: Rad 5:
 Visuell hierarki går förenklat ut på att skapa djup i en tvådimensionell karta. Att skapa en visuell hirarki i en karta är grundläggande för att den skall bli enkel att läsa. Genom att använda olika linjestorlekar,​ [[:​fargval|färger]] och skrafferingar kan olika saker betonas i kartbilden. Vissa objekt kan placeras i bakgrunden medan andra lyfts fram. I en vägkarta betonas således vägar och i en [[:​tematisk_karta|tematisk karta]] det man vill visa. Visuell hierarki går förenklat ut på att skapa djup i en tvådimensionell karta. Att skapa en visuell hirarki i en karta är grundläggande för att den skall bli enkel att läsa. Genom att använda olika linjestorlekar,​ [[:​fargval|färger]] och skrafferingar kan olika saker betonas i kartbilden. Vissa objekt kan placeras i bakgrunden medan andra lyfts fram. I en vägkarta betonas således vägar och i en [[:​tematisk_karta|tematisk karta]] det man vill visa.
  
-{{https://​www.google.com/search?q=https://​www.youtube.com/​embed/​BjTMEVA9wlc&​btnI=lucky|search?​q=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FBjTMEVA9wlc&​btnI=lucky}}+[[https://​www.youtube.com/watch?v=UBweMmHjkjo|Mer att se finns här]]
  
  
visuell_hierarki.1573494132.txt.gz · Senast uppdaterad: 2019/11/11 18:42 av ene