User Tools

Site Tools


visuell_hierarki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
visuell_hierarki [2016/04/10 15:15]
ene
visuell_hierarki [2016/04/12 13:24] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Visuell hierarki ====== ====== Visuell hierarki ======
 +{{tag>​kartografi presentation}}
  
 Visuell hierarki går förenklat ut på att skapa djup i en tvådimensionell karta. Att skapa en visuell hirarki i en karta är grundläggande för att den skall bli enkel att läsa. Genom att använda olika linjestorlekar,​ [[Fargval|färger]] och skrafferingar kan olika saker betonas i kartbilden. Vissa objekt kan placeras i bakgrunden medan andra lyfts fram. I en vägkarta betonas således vägar och i en [[Tematisk karta|tematisk karta]] det man vill visa. Visuell hierarki går förenklat ut på att skapa djup i en tvådimensionell karta. Att skapa en visuell hirarki i en karta är grundläggande för att den skall bli enkel att läsa. Genom att använda olika linjestorlekar,​ [[Fargval|färger]] och skrafferingar kan olika saker betonas i kartbilden. Vissa objekt kan placeras i bakgrunden medan andra lyfts fram. I en vägkarta betonas således vägar och i en [[Tematisk karta|tematisk karta]] det man vill visa.
visuell_hierarki.txt · Last modified: 2016/04/12 13:24 by ene