Användarverktyg

Webbverktyg


vektor_till_raster_i_arcgis_10

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

vektor_till_raster_i_arcgis_10 [2016/04/07 10:10]
127.0.0.1 extern redigering
vektor_till_raster_i_arcgis_10 [2016/04/12 13:22]
Rad 1: Rad 1:
-Vektor till raster i ArcGIS 10 
-anja2864|2012/06/29 12:14:16 
  
-[[arcgis10tipsikonH.png]] 
- 
-[[Vektordata|Vektorlager (punkter, linjer och polygoner)]] kan göras om till [[Rasterdata|rasterdata]] med hjälp av verktyget: 
- 
-:[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox]] > Conversion Tools > To Raster > Feature to Raster 
- 
-I den ruta som kommer upp är ''Input features'' det vektorlager som ska göras om. ''Field'' den kolumn i attributtabellen som man vill ta med till det nya lagret (vanligtvis KKOD när det gäller data från [[Digitala kartbiblioteket]]) och ''Output raster'' den rasterfil som skapas. 
- 
-Att göra om vektordata till raster kan vara nödvändigt för vissa analyser eller om man vill göra en [[Överlagringsanalys|sammanläggning av flera lager]] i rasterformat. 
vektor_till_raster_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 13:22 (extern redigering)