User Tools

Site Tools


vagkartan

Vägkartan

Vägkartan är en allmän karta i skala 1:100 000. Beteckningen har använts på två olika typer av kartor. Den senare versionen är tryckt i formatet 75×80 cm. Kartans föregångare hette Blå kartan. Kartorna ser i stort sett ut likadant som den tidigare Blå kartan. En skillnad är att kartan fortsätter ut i marginalen av kartan, men lite svagare tryck. Det gör att kartan blir lite lättare att para ihop med det angränsande kartbladet. Kartorna trycks på båda sidorna av en kartbladet, vilket minskar mängden fysiska kartor, men det gör det också svårt att sammanfoga till större områden om man skulle vilja det. Kartornas utsnitt är lite friare, vilket exemplet nedan visar. Stockholm har nummer 129 men överlappar helt delar av 128, 134 och 134. Kartan tryckt 2012, men visar läget december 2011. Läs mer om vägkartan på Lantmäteriets hemsida om Vägkartan

För information om den digitla vektorversionen se: GSD Infoblad

För en översikt av alla Lantmäteriets kartor se sidan om Lantmäteriets kartor.

Vägkartan, bladet 129 Stockholm
Lägg märke till den utfallande kartbilden samt den lilla bilen som säger Norra delen, dvs att kartan fortsätter på baksidan av kartbladet.

vagkartan.txt · Last modified: 2016/04/12 13:20 by 127.0.0.1