Användarverktyg

Webbverktyg


vagdata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
vagdata [2016/04/10 15:20]
Stefan Ene
vagdata [2016/04/12 13:25] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 ====== Vägdata ====== ====== Vägdata ======
 +{{tag>analys datakällor datafångst}}
  
 ==Olika typer av vägdata== ==Olika typer av vägdata==
Rad 14: Rad 14:
 {{*:datatipsikonH.png}} {{*:datatipsikonH.png}}
  
-Sveriges vägar som linjer i [[SHP|Shape format (SHP)]] finns att ladda ner från [[GSD]]. Observera att samtliga av [[Lantmäteriets kartor]] som går att ladda ner som SHP innehåller vägdata, alltså inte bara ''Vägkartan''. Det som skiljer kartorna åt är [[Skala|skalan]] och därför också genaraliseringsnivån. I översiktskartan finns helt enkelt inte varje liten gata med, medan det är fallet i Fastighetskartan. +Sveriges vägar som linjer i [[SHP|Shape format (SHP)]] finns att ladda ner från [[GSD]]. Observera att samtliga av [[Lantmateriets kartor|lantmateriets kartor]] som går att ladda ner som SHP innehåller vägdata, alltså inte bara ''Vägkartan''. Det som skiljer kartorna åt är [[Skala|skalan]] och därför också genaraliseringsnivån. I översiktskartan finns helt enkelt inte varje liten gata med, medan det är fallet i Fastighetskartan. 
  
 Filerna från Digitala kartbiblioteket som innehåller ''VL'' (exempelvis VL_trk för Terrängkartan eller ''fast_VL'' för Fastighetskartan) är de som innehåller vägdata. Filen som innehåller ''VO'' inehåller övriga vägar, så som gångstigar och cykelbanor. Filerna från Digitala kartbiblioteket som innehåller ''VL'' (exempelvis VL_trk för Terrängkartan eller ''fast_VL'' för Fastighetskartan) är de som innehåller vägdata. Filen som innehåller ''VO'' inehåller övriga vägar, så som gångstigar och cykelbanor.
Rad 32: Rad 32:
  
  
-[[skapa_en_buffer_i_arcgis_10|{{*:arcgis10tipsikon.png]]+[[skapa_en_buffer_i_arcgis_10|{{*:arcgis10tipsikon.png}}]]
  
  
vagdata.1460294429.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/10 15:20 (extern redigering)