Användarverktyg

Webbverktyg


vagdata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
vagdata [2016/04/07 09:03]
127.0.0.1 extern redigering
vagdata [2016/04/12 13:25] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-Vägdata +====== Vägdata ====== 
-mabe1669|2012/11/13 10:42:47+{{tag>analys datakällor datafångst}}
  
 ==Olika typer av vägdata== ==Olika typer av vägdata==
Rad 8: Rad 8:
 Då vägnät skall analyseras kan [[Rasterdata|raster]] ibland vara fördelaktigt att använda. Beskrivningar för att göra om vektordata till raster i olika programvaror finns via länkarna nedan: Då vägnät skall analyseras kan [[Rasterdata|raster]] ibland vara fördelaktigt att använda. Beskrivningar för att göra om vektordata till raster i olika programvaror finns via länkarna nedan:
  
-[[arcgis10tipsikon.png|Vektor till raster i ArcGIS 10]]+[[vektor_till_raster_i_arcgis_10|{{*:arcgis10tipsikon.png}}]]
  
 ==Dataresurser== ==Dataresurser==
  
-[[datatipsikonH.png]]+{{*:datatipsikonH.png}}
  
-Sveriges vägar som linjer i [[SHP|Shape format (SHP)]] finns att ladda ner från [[GSD]]. Observera att samtliga av [[Lantmäteriets kartor]] som går att ladda ner som SHP innehåller vägdata, alltså inte bara ''Vägkartan''. Det som skiljer kartorna åt är [[Skala|skalan]] och därför också genaraliseringsnivån. I översiktskartan finns helt enkelt inte varje liten gata med, medan det är fallet i Fastighetskartan. +Sveriges vägar som linjer i [[SHP|Shape format (SHP)]] finns att ladda ner från [[GSD]]. Observera att samtliga av [[Lantmateriets kartor|lantmateriets kartor]] som går att ladda ner som SHP innehåller vägdata, alltså inte bara ''Vägkartan''. Det som skiljer kartorna åt är [[Skala|skalan]] och därför också genaraliseringsnivån. I översiktskartan finns helt enkelt inte varje liten gata med, medan det är fallet i Fastighetskartan. 
  
 Filerna från Digitala kartbiblioteket som innehåller ''VL'' (exempelvis VL_trk för Terrängkartan eller ''fast_VL'' för Fastighetskartan) är de som innehåller vägdata. Filen som innehåller ''VO'' inehåller övriga vägar, så som gångstigar och cykelbanor. Filerna från Digitala kartbiblioteket som innehåller ''VL'' (exempelvis VL_trk för Terrängkartan eller ''fast_VL'' för Fastighetskartan) är de som innehåller vägdata. Filen som innehåller ''VO'' inehåller övriga vägar, så som gångstigar och cykelbanor.
Rad 26: Rad 26:
 Sådana typer av analyser kräver att man gör om vägnätet till ett kostnadsraster. Mer om analysmetoderna ges via länkarna nedan. Sådana typer av analyser kräver att man gör om vägnätet till ett kostnadsraster. Mer om analysmetoderna ges via länkarna nedan.
  
-[[arcgis10tipsikon.png|Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10]]{br{br+[[distance_spatial_analyst_tools_i_arcgis_10|{{*:arcgis10tipsikon.png}}]] 
 + 
 Ett annat vanligt sätt att använda vägar i en analys är att skapa en [[Buffer|buffer]] runt vägarna. Detta om man vill veta exempelvis vilka områden som ligger inom (eller bortom) hundra meter från en motorväg. Instruktioner för att skapa buffrar ges via länkarna nedan. Ett annat vanligt sätt att använda vägar i en analys är att skapa en [[Buffer|buffer]] runt vägarna. Detta om man vill veta exempelvis vilka områden som ligger inom (eller bortom) hundra meter från en motorväg. Instruktioner för att skapa buffrar ges via länkarna nedan.
  
  
-[[arcgis10tipsikon.png|Skapa en buffer i ArcGIS 10]]{br{br +[[skapa_en_buffer_i_arcgis_10|{{*:arcgis10tipsikon.png}}]]
-Ett effektivt sätt att använda vägdata är att göra [[Natverksanalys|nätverksanalyser]]. En sådan görs genom att vägdatan byggs ihop till ett nätverk med verktyget Network Analyst. Med verktyget kan man enkelt beräkna snabbaste vägen mellan två eller flera punkter, serviceytor med hänsyn till tid längst med vägnätet och så vidare.+
  
-[[arcgis10tipsikon.png|nätverksanalys]] 
  
 +Ett effektivt sätt att använda vägdata är att göra [[Natverksanalys|nätverksanalyser]]. En sådan görs genom att vägdatan byggs ihop till ett nätverk med verktyget Network Analyst. Med verktyget kan man enkelt beräkna snabbaste vägen mellan två eller flera punkter, serviceytor med hänsyn till tid längst med vägnätet och så vidare.
  
 +[[natverksanalys|{{*:arcgis10tipsikon.png}}]]
vagdata.1460012623.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/10 15:20 (extern redigering)