User Tools

Site Tools


tyvekkartor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tyvekkartor [2016/04/10 14:25]
ene
tyvekkartor [2016/04/12 13:18] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Tyvekkartor ====== ====== Tyvekkartor ======
 +{{tag>​kartografi}}
 (Tyvek,​karta,​kartproducent) (Tyvek,​karta,​kartproducent)
  
 Under de senaste åren har kartor kommit att tryckas på bättre och bättre papper. [[Lantmateriets kartor|Lantmäteriets kartor]] har särskilt sedan man började trycka på två sidor av papperet även fått bättre kvalitet och stryktålighet. Men en särskild typ av mycket hållbart material är Tyvek. Det upplevs som ett papper men är ett konstmaterial som tål vatten och att man viker det. Det används bland annat som byggmaterial och i skyddskläder. På den svenska marknaden har det kommit till användning i särskilda kartserier som varit riktade till friluftsliv i skog och mark  och till sjöss. Flera bolag producerar dessa kartor som baseras på allmänna kartor såsom Terrängkartan. Se exempelvis [[http://​www.firmaflam.se/​|Allväderskartor]] (övertaget av Nautiska förlaget och sedan uppköpt av Norstedts), [[http://​www.calazo.se/​kartor|Calazo]] och [[http://​www.utekartan.se/​|Utekartan]]. Kartorna och även i kombination med förenklade sjökort började finnas till försäljning ca 2005. Under de senaste åren har kartor kommit att tryckas på bättre och bättre papper. [[Lantmateriets kartor|Lantmäteriets kartor]] har särskilt sedan man började trycka på två sidor av papperet även fått bättre kvalitet och stryktålighet. Men en särskild typ av mycket hållbart material är Tyvek. Det upplevs som ett papper men är ett konstmaterial som tål vatten och att man viker det. Det används bland annat som byggmaterial och i skyddskläder. På den svenska marknaden har det kommit till användning i särskilda kartserier som varit riktade till friluftsliv i skog och mark  och till sjöss. Flera bolag producerar dessa kartor som baseras på allmänna kartor såsom Terrängkartan. Se exempelvis [[http://​www.firmaflam.se/​|Allväderskartor]] (övertaget av Nautiska förlaget och sedan uppköpt av Norstedts), [[http://​www.calazo.se/​kartor|Calazo]] och [[http://​www.utekartan.se/​|Utekartan]]. Kartorna och även i kombination med förenklade sjökort började finnas till försäljning ca 2005.
tyvekkartor.txt · Last modified: 2016/04/12 13:18 by ene