Användarverktyg

Webbverktyg


triangulering

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
triangulering [2016/04/10 14:24]
Stefan Ene
triangulering [2016/04/12 13:18] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 ====== Triangulering ====== ====== Triangulering ======
 +{{tag>datakällor geodesi kartografi datafångst}}
  
 Triangulering handlar vad gäller [[Positionering|positionering]] om att kunna bestämma en plats läge i relation till andra kända platser utan att mäta avståndet till dem, utan istället genom att mäta vinklar. Triangulering handlar vad gäller [[Positionering|positionering]] om att kunna bestämma en plats läge i relation till andra kända platser utan att mäta avståndet till dem, utan istället genom att mäta vinklar.
triangulering.1460291042.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/10 14:24 (extern redigering)