User Tools

Site Tools


topografisk_karta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
topografisk_karta [2016/04/10 14:22]
ene
topografisk_karta [2016/04/12 13:17] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Topografisk karta ====== ====== Topografisk karta ======
 +{{tag>​granska kartografi}}
  
 En topografisk karta är en [[Karta|karta]] som redovisar topografi, vanligtvis i form av [[Hojddata|höjdkurvor]]. Kartorna redovisar oftast [[Vagdata|vägar]],​ [[Bebyggelsedata|bebyggelse]] och [[Markdata|markanvändning]]. Bakgrunden till de topografiska kartorna i Sverige är militär. Den äldsta typen är generalstabens topografiska karta med start 1826 och sista bladet färdigställdes 1971. Denna karttyp hade inte höjdkurvor utan [[Visualisering av hojddata genom tiderna|backstreck]]. Senare kom den att övergå till den karttyp som kom att kallas enbart "​topografiska kartan",​ denna gång med höjdkurvor. Under 1980 talet omskapades Lantmäteriet sina kartor i det så kallade designprogrammet och färger tilldelades alla karttyper. Den topografiska kartan kom då att benämnas [[Grona kartan|Gröna kartan]]. Under 2000 talet döptes den om till [[Terrangkartan|Terrängkartan]]. En topografisk karta är en [[Karta|karta]] som redovisar topografi, vanligtvis i form av [[Hojddata|höjdkurvor]]. Kartorna redovisar oftast [[Vagdata|vägar]],​ [[Bebyggelsedata|bebyggelse]] och [[Markdata|markanvändning]]. Bakgrunden till de topografiska kartorna i Sverige är militär. Den äldsta typen är generalstabens topografiska karta med start 1826 och sista bladet färdigställdes 1971. Denna karttyp hade inte höjdkurvor utan [[Visualisering av hojddata genom tiderna|backstreck]]. Senare kom den att övergå till den karttyp som kom att kallas enbart "​topografiska kartan",​ denna gång med höjdkurvor. Under 1980 talet omskapades Lantmäteriet sina kartor i det så kallade designprogrammet och färger tilldelades alla karttyper. Den topografiska kartan kom då att benämnas [[Grona kartan|Gröna kartan]]. Under 2000 talet döptes den om till [[Terrangkartan|Terrängkartan]].
topografisk_karta.txt · Last modified: 2016/04/12 13:17 by ene