User Tools

Site Tools


tool_not_licensed_i_arcgis_10

Tool Not Licensed i ArcGIS 10

(meddelande)

Denna vanligt förekommande informationsruta med hälsningen:

Unable to execute the selected tool.

You do not have the necessary license to execute the selected tool.)

är relativt lätt åtgärdad. Gå upp till Customize i menyn och välj:

Customize > Extensions…

Klicka därefter i rutorna för de delar av ArcToolbox du vill kunna använda.

Välj Close.

tool_not_licensed_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2016/04/12 13:17 by 127.0.0.1