User Tools

Site Tools


tiff

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tiff [2016/04/10 14:12]
ene
tiff [2016/04/12 13:12] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== TIFF ====== ====== TIFF ======
 +{{tag>​filformat}}
 TIFF eller TIF (Tagged Image File Format) är ett filformat för [[Rasterdata|rasterdata]] som tar relativt stor plats men bibehåller en mycket god bildkvalité. Det finns dock flera olika typer av komprimering som kan göras i en TIFF fil (t.e.x LZW och ZIP som är komprimeringsmetoder som inte påverkar kvalitén men även [[JPEG|JPEG kompression]] förekommer). Vill du vara säker på att din TIFF fil kan läsas in i de flesta program så bör du använda okomprimerad TIFF (Eng: "​Uncompressed"​). En georefererad TIFF kan ha en tilläggsfil,​ s.k. [[TFW|World fil med ändelsen ​  * .tfw]].En TIFF fil med inbäddad information om geografisk position kallas GeoTIFF och har kommit att bli ett allt vanliga format som många GIS program och applikationer använder. ​ TIFF eller TIF (Tagged Image File Format) är ett filformat för [[Rasterdata|rasterdata]] som tar relativt stor plats men bibehåller en mycket god bildkvalité. Det finns dock flera olika typer av komprimering som kan göras i en TIFF fil (t.e.x LZW och ZIP som är komprimeringsmetoder som inte påverkar kvalitén men även [[JPEG|JPEG kompression]] förekommer). Vill du vara säker på att din TIFF fil kan läsas in i de flesta program så bör du använda okomprimerad TIFF (Eng: "​Uncompressed"​). En georefererad TIFF kan ha en tilläggsfil,​ s.k. [[TFW|World fil med ändelsen ​  * .tfw]].En TIFF fil med inbäddad information om geografisk position kallas GeoTIFF och har kommit att bli ett allt vanliga format som många GIS program och applikationer använder. ​
  
tiff.txt · Last modified: 2016/04/12 13:12 by ene