User Tools

Site Tools


tfw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tfw [2016/04/07 09:03]
127.0.0.1 extern redigering
tfw [2016/04/12 13:12] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== TFW ====== ====== TFW ======
 +{{tag>​filformat granska arcgis arcgis}}
  
 TFW står för TIF World raster file och beskriver det geografiska läget för en rasterbild ([[TIFF]]), finns även för [[JPEG]] (  * .jpw). Den har utvecklats av ESRI, men är läsbar i andra program också. Den korta filen beskriver läget för mitten av pixeln i det övre vänstra hörnet av rasterfilen. TFW står för TIF World raster file och beskriver det geografiska läget för en rasterbild ([[TIFF]]), finns även för [[JPEG]] (  * .jpw). Den har utvecklats av ESRI, men är läsbar i andra program också. Den korta filen beskriver läget för mitten av pixeln i det övre vänstra hörnet av rasterfilen.
tfw.txt · Last modified: 2016/04/12 13:12 by ene