User Tools

Site Tools


tfw

TFW

TFW står för TIF World raster file och beskriver det geografiska läget för en rasterbild (TIFF), finns även för JPEG ( * .jpw). Den har utvecklats av ESRI, men är läsbar i andra program också. Den korta filen beskriver läget för mitten av pixeln i det övre vänstra hörnet av rasterfilen.

5.000000000000 (1)
0.000000000000 (2)
0.000000000000 (3)
5.000000000000 (4)
492169.690845528910 (5)
5426523.318065105000 (6)

(1) size of pixel in x direction
(2) rotation term for row
(3) rotation term for column
(4) size of pixel in y direction
(5) x coordinate of centre of upper left pixel in map units
(6) y coordinate of centre of upper left pixel in map units

Se översikt om GIS filformat. {br}{br} Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ! {br}{br} Bild|{UP}/QUIZ_banner.png|^http://gisela.humangeo.su.se:8080/quiz/data.htm

tfw.txt · Last modified: 2016/04/12 13:12 (external edit)