User Tools

Site Tools


terrangkartan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
terrangkartan [2016/04/10 14:02]
ene
terrangkartan [2016/04/12 13:10] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Terrängkartan ====== ====== Terrängkartan ======
 +{{tag>​granska kartografi}}
 Terrängkartan är en [[Topografisk karta|topografisk karta]]. Den är i allt väsentligt samma som [[Grona kartan|Gröna kartan]]. Den största skillnaden är att den har ett nytt koordinatsystem och projektion: [[Sweref99|Sweref 99]]. Kartan följer därmed det nya [[Kartbladssystem 2007|kartbladssystemet]]. Kartorna är alltjämt i skala 1:50 000, men tryckta i formatet 75x80 cm. Kartbladen betecknas med löpnummer från 501 i södra Sverige. Kartbladsbeteckningen skall troligen anspela på skalan. De övriga kartorna från lantmäteriet exempelvis vägkartan is skala 1:100 000 har siffror på hundratal och och översiktskartan i skala 1:250 000 börjar på 251 i Malmö. För terrängkartan så är det redan från norra Vänerstranden beteckningar från 600. En skillnad från Gröna kartan är att kartbilden är tryckt på två sidor av samma ark. Det skapas således en norra och en södra del vilka tillsammans utgör storrutan. I marginalerna är också kartbilden utfallande, men lite svagare utritad. Ett gemensamt drag för alla  officiella modern kartor. Läs mer på [[http://​www.lantmateriet.se/​templates/​LMV_Entrance.aspx?​id=17405|Lantmäteriets hemsida om Terrängkartan]]. Terrängkartan är en [[Topografisk karta|topografisk karta]]. Den är i allt väsentligt samma som [[Grona kartan|Gröna kartan]]. Den största skillnaden är att den har ett nytt koordinatsystem och projektion: [[Sweref99|Sweref 99]]. Kartan följer därmed det nya [[Kartbladssystem 2007|kartbladssystemet]]. Kartorna är alltjämt i skala 1:50 000, men tryckta i formatet 75x80 cm. Kartbladen betecknas med löpnummer från 501 i södra Sverige. Kartbladsbeteckningen skall troligen anspela på skalan. De övriga kartorna från lantmäteriet exempelvis vägkartan is skala 1:100 000 har siffror på hundratal och och översiktskartan i skala 1:250 000 börjar på 251 i Malmö. För terrängkartan så är det redan från norra Vänerstranden beteckningar från 600. En skillnad från Gröna kartan är att kartbilden är tryckt på två sidor av samma ark. Det skapas således en norra och en södra del vilka tillsammans utgör storrutan. I marginalerna är också kartbilden utfallande, men lite svagare utritad. Ett gemensamt drag för alla  officiella modern kartor. Läs mer på [[http://​www.lantmateriet.se/​templates/​LMV_Entrance.aspx?​id=17405|Lantmäteriets hemsida om Terrängkartan]].
 Teckenförklaringen finns på [[http://​www.lantmateriet.se/​templates/​LMV_Page.aspx?​id=9275|Lantmäteriets hemsida om teckenförklaringar]] Teckenförklaringen finns på [[http://​www.lantmateriet.se/​templates/​LMV_Page.aspx?​id=9275|Lantmäteriets hemsida om teckenförklaringar]]
terrangkartan.txt · Last modified: 2016/04/12 13:10 by ene