User Tools

Site Tools


teckenforklaring_i_arcgis_10

Teckenförklaring i ArcGIS 10

För att lägga in en teckenförklaring i ArcGIS 10 måste man befinna sig i Layout View. Dit kommer man genom att välja:

View > Layout View

Därefter kan teckenförklaringen skapas genom att välja:

Insert > Legend…

I den ruta (Legend Wizard) som kommer upp väljer man först vilka lager man vill ha med i teckenförklaringen genom att se till att de befinner sig i rutan till höger. Efter att ha klickat sig vidare till nästa sida kan man bestämma Teckenförklaringsrubriken och dess format. I de följande sidorna går det att finjustera teckenförklaringens layout. Efter att alla sidor har klickats igenom torde det ha skapats en teckenförklaring.

Förklaringstexten för de olika symbolerna ändras genom att ändra på texten i Table of Contents (listan med alla lager). Texten kan ändras genom att dubbelklicka långsamt på den. Det finns också olika formatmallar för teckenförklaringen att välja mellan. Dessa kommer du till genom att högerklicka på teckenförklaringen och välja:

Properties > Items

Klicka på knappen Style…' så kommer det upp olika formatmallar för teckenförklaringen.

teckenforklaring_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2016/04/12 13:08 by 127.0.0.1