User Tools

Site Tools


tab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tab [2016/04/10 11:22]
ene
tab [2016/04/12 13:00] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== TAB ====== ====== TAB ======
 +{{tag>​filformat granska mapinfo}}
  
 MapInfo Tab formatet är i grunden ett vektorformat för GIS. Det finns en fil som har ändelsen ​  * .tab, men det krävs minst en fil till som har ändelsen ​  * .dat, som innehåller attributdata (egentligen en dBase fil). MapInfo Tab formatet är i grunden ett vektorformat för GIS. Det finns en fil som har ändelsen ​  * .tab, men det krävs minst en fil till som har ändelsen ​  * .dat, som innehåller attributdata (egentligen en dBase fil).
tab.txt · Last modified: 2016/04/12 13:00 by ene