Användarverktyg

Webbverktyg


start

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
start [2016/04/06 12:17]
127.0.0.1 extern redigering
start [2020/01/10 17:21] (aktuell)
ene
Rad 1: Rad 1:
-Välkommen till GISELA+{{  :​gisela-logo.png?​149}}
  
 +====== Välkommen till GISELA ======
 +
 +Webbplatsen Gisela är skapad av [[https://​www.humangeo.su.se/​|Kulturgeografiska institutionen]] vid [[https://​www.su.se/​|Stockholms universitet]]. Sidorna innehåller allmän information om geografiska informationssystem (GIS) och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data.
 +
 +Menyn till vänster leder dig förhoppningsvis på rätt spår men du kan även klicka på [[:​start?​do=index|Index]] uppe till höger för att få en förteckning över samtliga sidor som finns i Gisela. Du kan också utnyttja sökrutan längst uppe till höger.
 +
 +Gisela underhålls av [[https://​www.humangeo.su.se/​geodataenheten|Geodataenheten]] och det mesta innehållet är initialt skapat av Stefan Ene, Pontus Hennerdal, Annie Jansson och Ulf Jansson inom ramen för ett projekt vid Stockholms universitet. Läs mer på [[:​om_gisela|Om Gisela]].
 +
 +//Vill du länka till Gisela så använd INTE denna sida eftersom sidorna här flyttas lite efter behov. Använd istället [[http://​gisela.humangeo.su.se|gisela.humangeo.su.se]] som är mer beständig över tid.//
 +
 +[[:​om_gisela|Mer om Gisela]]
  
-[[Adress till koordinat|Adress till koordinat]]\\  ​ 
-[[Analys|Analys]]\\  ​ 
-[[API|API]]\\  ​ 
-[[ArcCatalog|ArcCatalog]]\\  ​ 
-[[ArcGIS|ArcGIS]]\\  ​ 
-[[ArcScene|ArcScene]]\\  ​ 
-[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Attributdata|Attributdata]]\\ ​ 
-[[Attributdata i ArcGIS 10|Attributdata i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Attributdata i MapInfo|Attributdata i MapInfo]]\\ ​ 
-[[Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10|Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Bebyggelsedata|Bebyggelsedata]]\\ ​ 
-[[Befolkningsdata|Befolkningsdata]]\\ ​ 
-[[Befolkningsprognos|Befolkningsprognos]]\\ ​ 
-[[Bla kartan|Bla kartan]]\\ ​ 
-[[Buffer|Buffer]]\\ ​ 
-[[Calculate Geometry i ArcGIS 10|Calculate Geometry i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Centroid|Centroid]]\\ ​ 
-[[Clip i ArcGIS 10|Clip i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Color GIB2|Color GIB2]]\\ ​ 
-[[Connect folder|Connect folder]]\\ ​ 
-[[Data per geografiskt område|Data per geografiskt område]]\\ ​ 
-[[Datafangst|Datafangst]]\\ ​ 
-[[Diagram|Diagram]]\\ ​ 
-[[Digitala kartbiblioteket|Digitala kartbiblioteket]]\\ ​ 
-[[distance_spatial_analyst_tools_i_arcgis_10|Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[DXF|DXF]]\\ ​ 
-[[Dynamisk konisk projektion|Dynamisk konisk projektion]]\\ ​ 
-[[Editera i ArcGIS 10|Editera i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Editera i MapInfo|Editera i MapInfo]]\\ ​ 
-[[Ekonomiska kartan|Ekonomiska kartan]]\\ ​ 
-[[Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10|Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Export Data i ArcGIS 10|Export Data i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Fargval|Fargval]]\\ ​ 
-[[Fastighetskartan|Fastighetskartan]]\\ ​ 
-[[Field Calculator i ArcGIS 10|Field Calculator i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Film|Film]]\\ ​ 
-[[Fjallkartan|Fjallkartan]]\\ ​ 
-[[Fjarranalys|Fjärranalys]]\\ ​ 
-[[Flodeskarta|Flodeskarta]]\\ ​ 
-[[Fragor|Fragor]]\\ ​ 
-[[Fuzzy GIB2|Fuzzy GIB2]]\\ ​ 
-[[Generalstabskartan|Generalstabskartan]]\\ ​ 
-[[Geodatabas|Geodatabas]]\\ ​ 
-[[Geometric generalisation with IDRISI Taiga|Geometric generalisation with IDRISI Taiga]]\\ ​ 
-[[Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga|Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga]]\\ ​ 
-[[Geometrisk generalisering|Geometrisk generalisering]]\\ ​ 
-[[Geometrisk generalisering i ArcGIS 10|Geometrisk generalisering i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Georeferencing with IDRISI Taiga|Georeferencing with IDRISI Taiga]]\\ ​ 
-[[GIS|GIS]]\\ ​ 
-[[GIS filformat|GIS filformat]]\\ ​ 
-[[GIS projekt|GIS projekt]]\\ ​ 
-[[Google Earth Engine|Google Earth Engine]]\\ ​ 
-[[Google Earth|Google Earth]]\\ ​ 
-[[Google Maps|Google Maps]]\\ ​ 
-[[Google SketchUp|Google SketchUp]]\\ ​ 
-[[Google Fusion Tables|Google Fusion Tables]]\\ ​ 
-[[Gradnat med ArcGIS 10|Gradnat med ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[GRID|GRID]]\\ ​ 
-[[Grona kartan|Grona kartan]]\\ ​ 
-[[GSD|GSD]]\\ ​ 
-[[Gula kartan|Gula kartan]]\\ ​ 
-[[Handledning Kopiering och overforing av filer|Handledning Kopiering och overforing av filer]]\\ ​ 
-[[Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10|Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Haradskarta|Haradskarta]]\\ ​ 
-[[HistoryPin|HistoryPin]]\\ ​ 
-[[Home|Home]]\\ ​ 
-[[Huvudsidor|Huvudsidor]]\\ ​ 
-[[Hydrologiska analyser i ArcGIS 10|Hydrologiska analyser i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Hojddata|Höjddata]]\\ ​ 
-[[Idrisi|Idrisi]]\\ ​ 
-[[Importera GRID till ArcGIS 10|Importera GRID till ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Interpolering|Interpolering]]\\ ​ 
-[[Isaritmkarta|Isaritmkarta]]\\ ​ 
-[[Join by Spatial Location i ArcGIS 10|Join by Spatial Location i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Join from a table med ArcGIS 10|Join from a table med ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[JPEG|JPEG]]\\ ​ 
-[[Kanteffekter|Kanteffekter]]\\ ​ 
-[[Karta.00010|Karta.00010]]\\ ​ 
-[[Karta|Karta]]\\ ​ 
-[[Kartbladssystem 2007|Kartbladssystem 2007]]\\ ​ 
-[[Kartering|Kartering]]\\ ​ 
-[[Kartogram|Kartogram]]\\ ​ 
-[[Kartprojektion|Kartprojektion]]\\ ​ 
-[[KG2204 3|KG2204 3]]\\  
-[[KG2204 4|KG2204 4]]\\  
-[[Klippa i MapInfo|Klippa i MapInfo]]\\ ​ 
-[[KML med ArcGIS 10|KML med ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[KML med Google Earth 6|KML med Google Earth 6]]\\  
-[[KML och KMZ|KML och KMZ]]\\ ​ 
-[[KML GIB2|KML GIB2]]\\ ​ 
-[[Komma igang i ArcMap 10 0|Komma igang i ArcMap 10 0]]\\  
-[[Kom igang med ArcGIS|Kom igang med ArcGIS]]\\ ​ 
-[[Kontakt|Kontakt]]\\ ​ 
-[[Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat|Konvertera mellan olika typer av geometriska ​ 
-vektorformat]]\\ ​ 
-[[Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat|Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat]]\\ ​ 
-[[Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat|Konvertera X och Y koordinater till linjer i  
-vektorformat]]\\ ​ 
-[[Koordinatsystem|Koordinatsystem]]\\ ​ 
-[[Koordinat till punkt med ArcGIS 10|Koordinat till punkt med ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Koropletkarta|Koropletkarta]]\\ ​ 
-[[Lab1 GIB1 HT12|Lab1 GIB1 HT12]]\\ ​ 
-[[Lab Point to Polygon and Point to Raster|Lab Point to Polygon and Point to Raster]]\\ ​ 
-[[Lagg till attributdata|Lagg till attributdata]]\\ ​ 
-[[Lagg till data i ArcGIS 10|Lagg till data i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Lantmateriets kartor|Lantmäteriets kartor]]\\ ​ 
-[[Layout View i ArcGIS 10 0|Layout View i ArcGIS 10 0]]\\  
-[[Lidar|Lidar]]\\ ​ 
-[[Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10|Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Lastips|Lästips]]\\ ​ 
-[[MainPage|MainPage]]\\ ​ 
-[[MapBasic|MapBasic]]\\ ​ 
-[[MapInfo Professional|MapInfo Professional]]\\ ​ 
-[[Markdata|Markdata]]\\ ​ 
-[[MBX|MBX]]\\ ​ 
-[[Metadata|Metadata]]\\ ​ 
-[[MIF MID|MIF MID]]\\ ​ 
-[[ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10|ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[NASA WorldWind|NASA WorldWind]]\\ ​ 
-[[Natverksanalys|Natverksanalys]]\\ ​ 
-[[Network dataset|Network dataset]]\\ ​ 
-[[Norrpil|Norrpil]]\\ ​ 
-[[Norrpil i ArcGIS 10 0|Norrpil i ArcGIS 10 0]]\\  
-[[Norrpil i MapInfo 10|Norrpil i MapInfo 10]]\\ ​ 
-[[Om Gisela|Om Gisela]]\\ ​ 
-[[Oversiktskartan|Oversiktskartan]]\\ ​ 
-[[Positionering|Positionering]]\\ ​ 
-[[Presentation|Presentation]]\\ ​ 
-[[Prickkarta|Prickkarta]]\\ ​ 
-[[Projicera data|Projicera data]]\\ ​ 
-[[Python|Python]]\\ ​ 
-[[Quiz|Quiz]]\\ ​ 
-[[Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10|Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10]]\\ ​ 
-[[Raster till vektor i ArcGIS 10|Raster till vektor i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Rasterdata|Rasterdata]]\\ ​ 
-[[Raster calculator|Raster calculator]]\\ ​ 
-[[Redigera i wikin|Redigera i wikin]]\\ ​ 
-[[Referenskarta|Referenskarta]]\\ ​ 
-[[Rektifiera i Google Earth 6|Rektifiera i Google Earth 6]]\\  
-[[Rektifiera|Rektifiera]]\\ ​ 
-[[Rektifiera i ArcGIS 10|Rektifiera i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Roda kartan|Roda kartan]]\\ ​ 
-[[RT38|RT38]]\\ ​ 
-[[RT90|RT90]]\\ ​ 
-[[Rumslig kvantifiering|Rumslig kvantifiering]]\\ ​ 
-[[Saccess|Saccess]]\\ ​ 
-[[Satellitnavigering|Satellitnavigering]]\\ ​ 
-[[Scale with ArcGIS 10|Scale with ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Select i ArcGIS 10.00000|Select i ArcGIS 10.00000]]\\ ​ 
-[[Select i ArcGIS 10.00001|Select i ArcGIS 10.00001]]\\ ​ 
-[[Select i ArcGIS 10.00002|Select i ArcGIS 10.00002]]\\ ​ 
-[[Select i ArcGIS 10|Select i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Select i MapInfo|Select i MapInfo]]\\ ​ 
-[[SGU|SGU]]\\ ​ 
-[[SHP|SHP]]\\ ​ 
-[[Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10|Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Skala|Skala]]\\ ​ 
-[[Skalstock i ArcGIS 10|Skalstock i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Skapa en buffer i ArcGIS 10|Skapa en buffer i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Skapa en buffer i MapInfo 10|Skapa en buffer i MapInfo 10]]\\ ​ 
-[[Skapa vektordata i Google Earth 6|Skapa vektordata i Google Earth 6]]\\  
-[[Skapa vektordata i MapInfo 10|Skapa vektordata i MapInfo 10]]\\ ​ 
-[[Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10|Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10]]\\ ​ 
-[[Skapa tredimensionell hojdmodell i 3DEM|Skapa tredimensionell hojdmodell i 3DEM]]\\ ​ 
-[[Skapa vektordata i ArcGIS 10|Skapa vektordata i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Svenska statens kartor genom tiderna|Svenska statens kartor genom tiderna]]\\ ​ 
-[[Sweref99|Sweref99]]\\ ​ 
-[[Symbolkarta|Symbolkarta]]\\ ​ 
-[[TAB|TAB]]\\ ​ 
-[[Tabell|Tabell]]\\ ​ 
-[[Table of Contents i ArcGIS 10|Table of Contents i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Teckenforklaring i ArcGIS 10|Teckenförklaring i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Teckenforklaring i MapInfo 10|Teckenförklaring i MapInfo 10]]\\ ​ 
-[[Teckenforklaring|Teckenförklaring]]\\ ​ 
-[[Tematisk karta i ArcGIS 10|Tematisk karta i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Tematisk karta|Tematisk karta]]\\ ​ 
-[[Terrangkartan|Terrangkartan]]\\ ​ 
-[[Terrangskuggning med ArcGIS 10|Terrangskuggning med ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Text på kartan|Text på kartan]]\\ ​ 
-[[Text till kolumner med Excel|Text till kolumner med Excel]]\\ ​ 
-[[TFW|TFW]]\\ ​ 
-[[TIFF|TIFF]]\\ ​ 
-[[Tool Not Licensed i ArcGIS 10|Tool Not Licensed i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Topografiska kartan|Topografiska kartan]]\\ ​ 
-[[Topografisk karta|Topografisk karta]]\\ ​ 
-[[Triangulering|Triangulering]]\\ ​ 
-[[Tyvekkartor|Tyvekkartor]]\\ ​ 
-[[Utforska kartlager i ArcGIS|Utforska kartlager i ArcGIS]]\\ ​ 
-[[Utforska kartlager i ArcGIS 10|Utforska kartlager i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Vagkartan|Vagkartan]]\\ ​ 
-[[Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10|Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga|Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga]]\\ ​ 
-[[Vector to raster with IDRISI Taiga|Vector to raster with IDRISI Taiga]]\\ ​ 
-[[Vectorisation with MapInfo 10|Vectorisation with MapInfo 10]]\\ ​ 
-[[Vektor till raster i ArcGIS 10|Vektor till raster i ArcGIS 10]]\\ ​ 
-[[Vektordata|Vektordata]]\\ ​ 
-[[Vektor till raster i IDRISI Taiga|Vektor till raster i IDRISI Taiga]]\\ ​ 
-[[Verktygsfalt|Verktygsfalt]]\\ ​ 
-[[Visualisering av hojddata genom tiderna|Visualisering av höjddata genom tiderna]]\\ ​ 
-[[Visuell hierarki|Visuell hierarki]]\\ ​ 
-[[Vagdata|Vägdata]]\\ ​ 
-[[Web GIB2|Web GIB2]]\\ ​ 
-[[Web resources for An Introduction to geographical information systems|Web resources for An Introduction to  
-Geographical information systems]]\\ ​ 
-[[WGS84|WGS84]]\\ ​ 
-[[XML|XML]]\\ ​ 
-[[X och Y koordinater till punkter i MapInfo|X och Y koordinater till punkter i MapInfo]]\\ ​ 
-[[overlagringsanalys|Överlagringsanalys]]\\ ​ 
  
C:/DokuWikiStick/dokuwiki/data/attic/start.1459937841.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/06 12:19 (extern redigering)