Användarverktyg

Webbverktyg


start

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
start [2016/04/06 12:17]
127.0.0.1 extern redigering
start [2020/06/11 12:28] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
-Välkommen till GISELA+{{  :gisela-logo.png?149}}
  
 +====== Välkommen till GISELA ======
 +
 +Webbplatsen Gisela är skapad av [[https://www.humangeo.su.se/|Kulturgeografiska institutionen]] vid [[https://www.su.se/|Stockholms universitet]]. Sidorna innehåller allmän information om geografiska informationssystem (GIS) och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data.
 +
 +Menyn till vänster leder dig förhoppningsvis på rätt spår men du kan även klicka på [[:start?do=index|Index]] uppe till höger för att få en förteckning över samtliga sidor som finns i Gisela. Du kan också utnyttja sökrutan längst uppe till höger.
 +
 +Gisela underhålls av [[https://www.humangeo.su.se/geodataenheten|Geodataenheten]] och det mesta innehållet är initialt skapat av Stefan Ene, Pontus Hennerdal, Annie Jansson och Ulf Jansson inom ramen för ett projekt vid Stockholms universitet. Läs mer på [[:om_gisela|Om Gisela]].
 +
 +//Vill du länka till Gisela så använd INTE denna sida eftersom sidorna här flyttas lite efter behov. Använd istället [[http://gisela.humangeo.su.se|gisela.humangeo.su.se]] som är mer beständig över tid.//
 +
 +[[:om_gisela|Mer om Gisela]]
  
-[[Adress till koordinat|Adress till koordinat]]\\   
-[[Analys|Analys]]\\   
-[[API|API]]\\   
-[[ArcCatalog|ArcCatalog]]\\   
-[[ArcGIS|ArcGIS]]\\   
-[[ArcScene|ArcScene]]\\   
-[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox i ArcGIS 10]]\\  
-[[Attributdata|Attributdata]]\\  
-[[Attributdata i ArcGIS 10|Attributdata i ArcGIS 10]]\\  
-[[Attributdata i MapInfo|Attributdata i MapInfo]]\\  
-[[Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10|Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10]]\\  
-[[Bebyggelsedata|Bebyggelsedata]]\\  
-[[Befolkningsdata|Befolkningsdata]]\\  
-[[Befolkningsprognos|Befolkningsprognos]]\\  
-[[Bla kartan|Bla kartan]]\\  
-[[Buffer|Buffer]]\\  
-[[Calculate Geometry i ArcGIS 10|Calculate Geometry i ArcGIS 10]]\\  
-[[Centroid|Centroid]]\\  
-[[Clip i ArcGIS 10|Clip i ArcGIS 10]]\\  
-[[Color GIB2|Color GIB2]]\\  
-[[Connect folder|Connect folder]]\\  
-[[Data per geografiskt område|Data per geografiskt område]]\\  
-[[Datafangst|Datafangst]]\\  
-[[Diagram|Diagram]]\\  
-[[Digitala kartbiblioteket|Digitala kartbiblioteket]]\\  
-[[distance_spatial_analyst_tools_i_arcgis_10|Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10]]\\  
-[[DXF|DXF]]\\  
-[[Dynamisk konisk projektion|Dynamisk konisk projektion]]\\  
-[[Editera i ArcGIS 10|Editera i ArcGIS 10]]\\  
-[[Editera i MapInfo|Editera i MapInfo]]\\  
-[[Ekonomiska kartan|Ekonomiska kartan]]\\  
-[[Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10|Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10]]\\  
-[[Export Data i ArcGIS 10|Export Data i ArcGIS 10]]\\  
-[[Fargval|Fargval]]\\  
-[[Fastighetskartan|Fastighetskartan]]\\  
-[[Field Calculator i ArcGIS 10|Field Calculator i ArcGIS 10]]\\  
-[[Film|Film]]\\  
-[[Fjallkartan|Fjallkartan]]\\  
-[[Fjarranalys|Fjärranalys]]\\  
-[[Flodeskarta|Flodeskarta]]\\  
-[[Fragor|Fragor]]\\  
-[[Fuzzy GIB2|Fuzzy GIB2]]\\  
-[[Generalstabskartan|Generalstabskartan]]\\  
-[[Geodatabas|Geodatabas]]\\  
-[[Geometric generalisation with IDRISI Taiga|Geometric generalisation with IDRISI Taiga]]\\  
-[[Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga|Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga]]\\  
-[[Geometrisk generalisering|Geometrisk generalisering]]\\  
-[[Geometrisk generalisering i ArcGIS 10|Geometrisk generalisering i ArcGIS 10]]\\  
-[[Georeferencing with IDRISI Taiga|Georeferencing with IDRISI Taiga]]\\  
-[[GIS|GIS]]\\  
-[[GIS filformat|GIS filformat]]\\  
-[[GIS projekt|GIS projekt]]\\  
-[[Google Earth Engine|Google Earth Engine]]\\  
-[[Google Earth|Google Earth]]\\  
-[[Google Maps|Google Maps]]\\  
-[[Google SketchUp|Google SketchUp]]\\  
-[[Google Fusion Tables|Google Fusion Tables]]\\  
-[[Gradnat med ArcGIS 10|Gradnat med ArcGIS 10]]\\  
-[[GRID|GRID]]\\  
-[[Grona kartan|Grona kartan]]\\  
-[[GSD|GSD]]\\  
-[[Gula kartan|Gula kartan]]\\  
-[[Handledning Kopiering och overforing av filer|Handledning Kopiering och overforing av filer]]\\  
-[[Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10|Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10]]\\  
-[[Haradskarta|Haradskarta]]\\  
-[[HistoryPin|HistoryPin]]\\  
-[[Home|Home]]\\  
-[[Huvudsidor|Huvudsidor]]\\  
-[[Hydrologiska analyser i ArcGIS 10|Hydrologiska analyser i ArcGIS 10]]\\  
-[[Hojddata|Höjddata]]\\  
-[[Idrisi|Idrisi]]\\  
-[[Importera GRID till ArcGIS 10|Importera GRID till ArcGIS 10]]\\  
-[[Interpolering|Interpolering]]\\  
-[[Isaritmkarta|Isaritmkarta]]\\  
-[[Join by Spatial Location i ArcGIS 10|Join by Spatial Location i ArcGIS 10]]\\  
-[[Join from a table med ArcGIS 10|Join from a table med ArcGIS 10]]\\  
-[[JPEG|JPEG]]\\  
-[[Kanteffekter|Kanteffekter]]\\  
-[[Karta.00010|Karta.00010]]\\  
-[[Karta|Karta]]\\  
-[[Kartbladssystem 2007|Kartbladssystem 2007]]\\  
-[[Kartering|Kartering]]\\  
-[[Kartogram|Kartogram]]\\  
-[[Kartprojektion|Kartprojektion]]\\  
-[[KG2204 3|KG2204 3]]\\  
-[[KG2204 4|KG2204 4]]\\  
-[[Klippa i MapInfo|Klippa i MapInfo]]\\  
-[[KML med ArcGIS 10|KML med ArcGIS 10]]\\  
-[[KML med Google Earth 6|KML med Google Earth 6]]\\  
-[[KML och KMZ|KML och KMZ]]\\  
-[[KML GIB2|KML GIB2]]\\  
-[[Komma igang i ArcMap 10 0|Komma igang i ArcMap 10 0]]\\  
-[[Kom igang med ArcGIS|Kom igang med ArcGIS]]\\  
-[[Kontakt|Kontakt]]\\  
-[[Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat|Konvertera mellan olika typer av geometriska  
-vektorformat]]\\  
-[[Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat|Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat]]\\  
-[[Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat|Konvertera X och Y koordinater till linjer i  
-vektorformat]]\\  
-[[Koordinatsystem|Koordinatsystem]]\\  
-[[Koordinat till punkt med ArcGIS 10|Koordinat till punkt med ArcGIS 10]]\\  
-[[Koropletkarta|Koropletkarta]]\\  
-[[Lab1 GIB1 HT12|Lab1 GIB1 HT12]]\\  
-[[Lab Point to Polygon and Point to Raster|Lab Point to Polygon and Point to Raster]]\\  
-[[Lagg till attributdata|Lagg till attributdata]]\\  
-[[Lagg till data i ArcGIS 10|Lagg till data i ArcGIS 10]]\\  
-[[Lantmateriets kartor|Lantmäteriets kartor]]\\  
-[[Layout View i ArcGIS 10 0|Layout View i ArcGIS 10 0]]\\  
-[[Lidar|Lidar]]\\  
-[[Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10|Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10]]\\  
-[[Lastips|Lästips]]\\  
-[[MainPage|MainPage]]\\  
-[[MapBasic|MapBasic]]\\  
-[[MapInfo Professional|MapInfo Professional]]\\  
-[[Markdata|Markdata]]\\  
-[[MBX|MBX]]\\  
-[[Metadata|Metadata]]\\  
-[[MIF MID|MIF MID]]\\  
-[[ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10|ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10]]\\  
-[[NASA WorldWind|NASA WorldWind]]\\  
-[[Natverksanalys|Natverksanalys]]\\  
-[[Network dataset|Network dataset]]\\  
-[[Norrpil|Norrpil]]\\  
-[[Norrpil i ArcGIS 10 0|Norrpil i ArcGIS 10 0]]\\  
-[[Norrpil i MapInfo 10|Norrpil i MapInfo 10]]\\  
-[[Om Gisela|Om Gisela]]\\  
-[[Oversiktskartan|Oversiktskartan]]\\  
-[[Positionering|Positionering]]\\  
-[[Presentation|Presentation]]\\  
-[[Prickkarta|Prickkarta]]\\  
-[[Projicera data|Projicera data]]\\  
-[[Python|Python]]\\  
-[[Quiz|Quiz]]\\  
-[[Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10|Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10]]\\  
-[[Raster till vektor i ArcGIS 10|Raster till vektor i ArcGIS 10]]\\  
-[[Rasterdata|Rasterdata]]\\  
-[[Raster calculator|Raster calculator]]\\  
-[[Redigera i wikin|Redigera i wikin]]\\  
-[[Referenskarta|Referenskarta]]\\  
-[[Rektifiera i Google Earth 6|Rektifiera i Google Earth 6]]\\  
-[[Rektifiera|Rektifiera]]\\  
-[[Rektifiera i ArcGIS 10|Rektifiera i ArcGIS 10]]\\  
-[[Roda kartan|Roda kartan]]\\  
-[[RT38|RT38]]\\  
-[[RT90|RT90]]\\  
-[[Rumslig kvantifiering|Rumslig kvantifiering]]\\  
-[[Saccess|Saccess]]\\  
-[[Satellitnavigering|Satellitnavigering]]\\  
-[[Scale with ArcGIS 10|Scale with ArcGIS 10]]\\  
-[[Select i ArcGIS 10.00000|Select i ArcGIS 10.00000]]\\  
-[[Select i ArcGIS 10.00001|Select i ArcGIS 10.00001]]\\  
-[[Select i ArcGIS 10.00002|Select i ArcGIS 10.00002]]\\  
-[[Select i ArcGIS 10|Select i ArcGIS 10]]\\  
-[[Select i MapInfo|Select i MapInfo]]\\  
-[[SGU|SGU]]\\  
-[[SHP|SHP]]\\  
-[[Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10|Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10]]\\  
-[[Skala|Skala]]\\  
-[[Skalstock i ArcGIS 10|Skalstock i ArcGIS 10]]\\  
-[[Skapa en buffer i ArcGIS 10|Skapa en buffer i ArcGIS 10]]\\  
-[[Skapa en buffer i MapInfo 10|Skapa en buffer i MapInfo 10]]\\  
-[[Skapa vektordata i Google Earth 6|Skapa vektordata i Google Earth 6]]\\  
-[[Skapa vektordata i MapInfo 10|Skapa vektordata i MapInfo 10]]\\  
-[[Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10|Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10]]\\  
-[[Skapa tredimensionell hojdmodell i 3DEM|Skapa tredimensionell hojdmodell i 3DEM]]\\  
-[[Skapa vektordata i ArcGIS 10|Skapa vektordata i ArcGIS 10]]\\  
-[[Svenska statens kartor genom tiderna|Svenska statens kartor genom tiderna]]\\  
-[[Sweref99|Sweref99]]\\  
-[[Symbolkarta|Symbolkarta]]\\  
-[[TAB|TAB]]\\  
-[[Tabell|Tabell]]\\  
-[[Table of Contents i ArcGIS 10|Table of Contents i ArcGIS 10]]\\  
-[[Teckenforklaring i ArcGIS 10|Teckenförklaring i ArcGIS 10]]\\  
-[[Teckenforklaring i MapInfo 10|Teckenförklaring i MapInfo 10]]\\  
-[[Teckenforklaring|Teckenförklaring]]\\  
-[[Tematisk karta i ArcGIS 10|Tematisk karta i ArcGIS 10]]\\  
-[[Tematisk karta|Tematisk karta]]\\  
-[[Terrangkartan|Terrangkartan]]\\  
-[[Terrangskuggning med ArcGIS 10|Terrangskuggning med ArcGIS 10]]\\  
-[[Text på kartan|Text på kartan]]\\  
-[[Text till kolumner med Excel|Text till kolumner med Excel]]\\  
-[[TFW|TFW]]\\  
-[[TIFF|TIFF]]\\  
-[[Tool Not Licensed i ArcGIS 10|Tool Not Licensed i ArcGIS 10]]\\  
-[[Topografiska kartan|Topografiska kartan]]\\  
-[[Topografisk karta|Topografisk karta]]\\  
-[[Triangulering|Triangulering]]\\  
-[[Tyvekkartor|Tyvekkartor]]\\  
-[[Utforska kartlager i ArcGIS|Utforska kartlager i ArcGIS]]\\  
-[[Utforska kartlager i ArcGIS 10|Utforska kartlager i ArcGIS 10]]\\  
-[[Vagkartan|Vagkartan]]\\  
-[[Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10|Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10]]\\  
-[[Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga|Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga]]\\  
-[[Vector to raster with IDRISI Taiga|Vector to raster with IDRISI Taiga]]\\  
-[[Vectorisation with MapInfo 10|Vectorisation with MapInfo 10]]\\  
-[[Vektor till raster i ArcGIS 10|Vektor till raster i ArcGIS 10]]\\  
-[[Vektordata|Vektordata]]\\  
-[[Vektor till raster i IDRISI Taiga|Vektor till raster i IDRISI Taiga]]\\  
-[[Verktygsfalt|Verktygsfalt]]\\  
-[[Visualisering av hojddata genom tiderna|Visualisering av höjddata genom tiderna]]\\  
-[[Visuell hierarki|Visuell hierarki]]\\  
-[[Vagdata|Vägdata]]\\  
-[[Web GIB2|Web GIB2]]\\  
-[[Web resources for An Introduction to geographical information systems|Web resources for An Introduction to  
-Geographical information systems]]\\  
-[[WGS84|WGS84]]\\  
-[[XML|XML]]\\  
-[[X och Y koordinater till punkter i MapInfo|X och Y koordinater till punkter i MapInfo]]\\  
-[[overlagringsanalys|Överlagringsanalys]]\\  
  
start.1459937841.txt.gz · Senast uppdaterad: 2016/04/06 12:19 (extern redigering)