Användarverktyg

Webbverktyg


start

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Senaste version. Both sides next revision
start [2020/06/04 14:23]
Stefan Ene
start [2020/06/04 14:28]
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
-__false__+{{  :gisela-logo.png?149}} 
 + 
 +====== Välkommen till GISELA ====== 
 + 
 +Webbplatsen Gisela är skapad av [[https://www.humangeo.su.se/|Kulturgeografiska institutionen]] vid [[https://www.su.se/|Stockholms universitet]]. Sidorna innehåller allmän information om geografiska informationssystem (GIS) och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data. 
 + 
 +Menyn till vänster leder dig förhoppningsvis på rätt spår men du kan även klicka på [[:start?do=index|Index]] uppe till höger för att få en förteckning över samtliga sidor som finns i Gisela. Du kan också utnyttja sökrutan längst uppe till höger. 
 + 
 +Gisela underhålls av [[https://www.humangeo.su.se/geodataenheten|Geodataenheten]] och det mesta innehållet är initialt skapat av Stefan Ene, Pontus Hennerdal, Annie Jansson och Ulf Jansson inom ramen för ett projekt vid Stockholms universitet. Läs mer på [[:om_gisela|Om Gisela]]. 
 + 
 +//Vill du länka till Gisela så använd INTE denna sida eftersom sidorna här flyttas lite efter behov. Använd istället [[http://gisela.humangeo.su.se|gisela.humangeo.su.se]] som är mer beständig över tid.// 
 + 
 +[[:om_gisela|Mer om Gisela]] 
 + 
  
start.txt · Senast uppdaterad: 2020/06/11 12:28 av Stefan Ene