Användarverktyg

Webbverktyg


start

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Föregående version.
Nästa version. Both sides next revision
start [2016/04/12 13:06]
start [2019/10/10 11:31]
ene
Rad 27: Rad 27:
 [[Connect folder|Connect folder]]\\ ​ [[Connect folder|Connect folder]]\\ ​
  
-[[Data per geografiskt område|Data per geografiskt område]]\\ ​ 
 [[Datafangst|Datafångst]]\\ ​ [[Datafangst|Datafångst]]\\ ​
 [[Diagram|Diagram]]\\ ​ [[Diagram|Diagram]]\\ ​
Rad 52: Rad 51:
  
 [[Generalstabskartan|Generalstabskartan]]\\ ​ [[Generalstabskartan|Generalstabskartan]]\\ ​
 +[[Geodata|Geodata]]\\ ​
 [[Geodatabas|Geodatabas]]\\ ​ [[Geodatabas|Geodatabas]]\\ ​
 +[[geographical_data_datakaellor|Geographical data, datakällor]]\\ ​
 [[Geometric generalisation with IDRISI Taiga|Geometric generalisation with IDRISI Taiga]]\\ ​ [[Geometric generalisation with IDRISI Taiga|Geometric generalisation with IDRISI Taiga]]\\ ​
 [[Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga|Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga]]\\ ​ [[Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga|Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga]]\\ ​
Rad 58: Rad 59:
 [[Geometrisk generalisering i ArcGIS 10|Geometrisk generalisering i ArcGIS 10]]\\ ​ [[Geometrisk generalisering i ArcGIS 10|Geometrisk generalisering i ArcGIS 10]]\\ ​
 [[Georeferencing with IDRISI Taiga|Georeferencing with IDRISI Taiga]]\\ ​ [[Georeferencing with IDRISI Taiga|Georeferencing with IDRISI Taiga]]\\ ​
 +[[get|GET]]\\ ​
 [[GIS|GIS]]\\ ​ [[GIS|GIS]]\\ ​
 [[GIS filformat|GIS filformat]]\\ ​ [[GIS filformat|GIS filformat]]\\ ​
Rad 96: Rad 98:
 [[Kartogram|Kartogram]]\\ ​ [[Kartogram|Kartogram]]\\ ​
 [[Kartprojektion|Kartprojektion]]\\ ​ [[Kartprojektion|Kartprojektion]]\\ ​
 +[[kategorier|Kategorier]]\\ ​
 [[KG2204 3|KG2204 3]]\\  [[KG2204 3|KG2204 3]]\\ 
 [[KG2204 4|KG2204 4]]\\  [[KG2204 4|KG2204 4]]\\ 
Rad 149: Rad 152:
 [[Python|Python]]\\ ​ [[Python|Python]]\\ ​
  
 +[[QGIS|QGIS]]\\ ​
 [[Quiz|Quiz]]\\ ​ [[Quiz|Quiz]]\\ ​
  
C:/DokuWikiStick/dokuwiki/data/pages/start.txt · Senast uppdaterad: 2020/01/10 17:21 av ene