Användarverktyg

Webbverktyg


start

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Föregående version.
Nästa version. Both sides next revision
start [2016/04/08 16:32]
start [2019/11/02 18:03]
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== Välkommen till GISELA ====== ====== Välkommen till GISELA ======
  
 +Webbplatsen Gisela är skapad av [[https://www.humangeo.su.se/|Kulturgeografiska institutionen]] vid [[https://www.su.se/|Stockholms universitet]].
 +Sidorna innehåller allmän information om geografiska informationssystem (GIS) och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data.
  
 +Menyn till vänster leder dig förhoppningsvis på rätt spår men du kan även klicka på [[start?do=index|Index]] längst uppe till höger för att få en förteckning över samtliga sidor som finns i GISELA.
  
-[[Adress till koordinat|Adress till koordinat]]\\   
-[[Analys|Analys]]\\   
-[[API|API]]\\   
-[[ArcCatalog|ArcCatalog]]\\   
-[[ArcGIS|ArcGIS]]\\   
-[[ArcScene|ArcScene]]\\   
-[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox i ArcGIS 10]]\\  
-[[Attributdata|Attributdata]]\\  
-[[Attributdata i ArcGIS 10|Attributdata i ArcGIS 10]]\\  
-[[Attributdata i MapInfo|Attributdata i MapInfo]]\\  
-[[Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10|Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10]]\\  
  
-[[Bebyggelsedata|Bebyggelsedata]]\\  
-[[Befolkningsdata|Befolkningsdata]]\\  
-[[Befolkningsprognos|Befolkningsprognos]]\\  
-[[Bla kartan|Blå kartan]]\\  
-[[Buffer|Buffer]]\\  
  
-[[Calculate Geometry i ArcGIS 10|Calculate Geometry i ArcGIS 10]]\\  
-[[Centroid|Centroid]]\\  
-[[Clip i ArcGIS 10|Clip i ArcGIS 10]]\\  
-[[Color GIB2|Color GIB2]]\\  
-[[Connect folder|Connect folder]]\\  
- 
-[[Data per geografiskt område|Data per geografiskt område]]\\  
-[[Datafangst|Datafångst]]\\  
-[[Diagram|Diagram]]\\  
-[[Digitala kartbiblioteket|Digitala kartbiblioteket]]\\  
-[[distance_spatial_analyst_tools_i_arcgis_10|Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10]]\\  
-[[DXF|DXF]]\\  
-[[Dynamisk konisk projektion|Dynamisk konisk projektion]]\\  
- 
-[[Editera i ArcGIS 10|Editera i ArcGIS 10]]\\  
-[[Editera i MapInfo|Editera i MapInfo]]\\  
-[[Ekonomiska kartan|Ekonomiska kartan]]\\  
-[[Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10|Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10]]\\  
-[[Export Data i ArcGIS 10|Export Data i ArcGIS 10]]\\  
- 
-[[Fargval|Färgval]]\\  
-[[Fastighetskartan|Fastighetskartan]]\\  
-[[Field Calculator i ArcGIS 10|Field Calculator i ArcGIS 10]]\\  
-[[Film|Film]]\\  
-[[Fjallkartan|Fjällkartan]]\\  
-[[Fjarranalys|Fjärranalys]]\\  
-[[Flodeskarta|Flödeskarta]]\\  
-[[Fragor|Frågor]]\\  
-[[Fuzzy GIB2|Fuzzy GIB2]]\\  
- 
-[[Generalstabskartan|Generalstabskartan]]\\  
-[[Geodatabas|Geodatabas]]\\  
-[[Geometric generalisation with IDRISI Taiga|Geometric generalisation with IDRISI Taiga]]\\  
-[[Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga|Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga]]\\  
-[[Geometrisk generalisering|Geometrisk generalisering]]\\  
-[[Geometrisk generalisering i ArcGIS 10|Geometrisk generalisering i ArcGIS 10]]\\  
-[[Georeferencing with IDRISI Taiga|Georeferencing with IDRISI Taiga]]\\  
-[[GIS|GIS]]\\  
-[[GIS filformat|GIS filformat]]\\  
-[[GIS projekt|GIS projekt]]\\  
-[[Google Earth Engine|Google Earth Engine]]\\  
-[[Google Earth|Google Earth]]\\  
-[[Google Maps|Google Maps]]\\  
-[[Google SketchUp|Google SketchUp]]\\  
-[[Google Fusion Tables|Google Fusion Tables]]\\  
-[[Gradnat med ArcGIS 10|Gradnät med ArcGIS 10]]\\  
-[[GRID|GRID]]\\  
-[[Grona kartan|Gröna kartan]]\\  
-[[GSD|GSD]]\\  
-[[Gula kartan|Gula kartan]]\\  
- 
-[[Handledning Kopiering och overforing av filer|Handledning Kopiering och överföring av filer]]\\  
-[[Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10|Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10]]\\  
-[[Haradskarta|Häradskarta]]\\  
-[[HistoryPin|HistoryPin]]\\  
-[[Home|Home]]\\  
-[[Huvudsidor|Huvudsidor]]\\  
-[[Hydrologiska analyser i ArcGIS 10|Hydrologiska analyser i ArcGIS 10]]\\  
-[[Hojddata|Höjddata]]\\  
- 
-[[Idrisi|Idrisi]]\\  
-[[Importera GRID till ArcGIS 10|Importera GRID till ArcGIS 10]]\\  
-[[Interpolering|Interpolering]]\\  
-[[Isaritmkarta|Isaritmkarta]]\\  
- 
-[[Join by Spatial Location i ArcGIS 10|Join by Spatial Location i ArcGIS 10]]\\  
-[[Join from a table med ArcGIS 10|Join from a table med ArcGIS 10]]\\  
-[[JPEG|JPEG]]\\  
- 
-[[Kanteffekter|Kanteffekter]]\\  
-[[Karta|Karta]]\\  
-[[Kartbladssystem 2007|Kartbladssystem 2007]]\\  
-[[Kartering|Kartering]]\\  
-[[Kartogram|Kartogram]]\\  
-[[Kartprojektion|Kartprojektion]]\\  
-[[KG2204 3|KG2204 3]]\\  
-[[KG2204 4|KG2204 4]]\\  
-[[Klippa i MapInfo|Klippa i MapInfo]]\\  
-[[KML med ArcGIS 10|KML med ArcGIS 10]]\\  
-[[KML med Google Earth 6|KML med Google Earth 6]]\\  
-[[KML och KMZ|KML och KMZ]]\\  
-[[KML GIB2|KML GIB2]]\\  
-[[Kom igang med ArcGIS|Kom igang med ArcGIS]]\\  
-[[Kontakt|Kontakt]]\\  
-[[Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat|Konvertera mellan olika typer av geometriska  
-vektorformat]]\\  
-[[Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat|Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat]]\\  
-[[Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat|Konvertera X och Y koordinater till linjer i  
-vektorformat]]\\  
-[[Koordinatsystem|Koordinatsystem]]\\  
-[[Koordinat till punkt med ArcGIS 10|Koordinat till punkt med ArcGIS 10]]\\  
-[[Koropletkarta|Koropletkarta]]\\  
- 
-[[Lab1 GIB1 HT12|Lab1 GIB1 HT12]]\\  
-[[Lab Point to Polygon and Point to Raster|Lab Point to Polygon and Point to Raster]]\\  
-[[Lagg till attributdata|Lägg till attributdata]]\\  
-[[Lagg till data i ArcGIS 10|Lägg till data i ArcGIS 10]]\\  
-[[Lantmateriets kartor|Lantmäteriets kartor]]\\  
-[[Layout View i ArcGIS 10 0|Layout View i ArcGIS 10 0]]\\  
-[[Lidar|Lidar]]\\  
-[[Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10|Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10]]\\  
-[[Lastips|Lästips]]\\  
- 
-[[MainPage|MainPage]]\\  
-[[MapBasic|MapBasic]]\\  
-[[MapInfo Professional|MapInfo Professional]]\\  
-[[Markdata|Markdata]]\\  
-[[MBX|MBX]]\\  
-[[Metadata|Metadata]]\\  
-[[MIF MID|MIF MID]]\\  
-[[ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10|ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10]]\\  
-[[NASA WorldWind|NASA WorldWind]]\\  
-[[Natverksanalys|Nätverksanalys]]\\  
-[[Network dataset|Network dataset]]\\  
-[[Norrpil|Norrpil]]\\  
-[[Norrpil i ArcGIS 10 0|Norrpil i ArcGIS 10 0]]\\  
-[[Norrpil i MapInfo 10|Norrpil i MapInfo 10]]\\  
- 
-[[Om Gisela|Om Gisela]]\\  
-[[Oversiktskartan|Oversiktskartan]]\\  
- 
-[[Positionering|Positionering]]\\  
-[[Presentation|Presentation]]\\  
-[[Prickkarta|Prickkarta]]\\  
-[[Projicera data|Projicera data]]\\  
-[[Python|Python]]\\  
- 
-[[Quiz|Quiz]]\\  
- 
-[[Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10|Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10]]\\  
-[[Raster till vektor i ArcGIS 10|Raster till vektor i ArcGIS 10]]\\  
-[[Rasterdata|Rasterdata]]\\  
-[[Raster calculator|Raster calculator]]\\  
-[[Redigera i wikin|Redigera i wikin]]\\  
-[[Referenskarta|Referenskarta]]\\  
-[[Rektifiera i Google Earth 6|Rektifiera i Google Earth 6]]\\  
-[[Rektifiera|Rektifiera]]\\  
-[[Rektifiera i ArcGIS 10|Rektifiera i ArcGIS 10]]\\  
-[[Roda kartan|Roda kartan]]\\  
-[[RT38|RT38]]\\  
-[[RT90|RT90]]\\  
-[[Rumslig kvantifiering|Rumslig kvantifiering]]\\  
- 
-[[Saccess|Saccess]]\\  
-[[Satellitnavigering|Satellitnavigering]]\\  
-[[Scale with ArcGIS 10|Scale with ArcGIS 10]]\\  
-[[Select i ArcGIS 10|Select i ArcGIS 10]]\\  
-[[Select i MapInfo|Select i MapInfo]]\\  
-[[SGU|SGU]]\\  
-[[SHP|SHP]]\\  
-[[Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10|Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10]]\\  
-[[Skala|Skala]]\\  
-[[Skalstock i ArcGIS 10|Skalstock i ArcGIS 10]]\\  
-[[Skapa en buffer i ArcGIS 10|Skapa en buffer i ArcGIS 10]]\\  
-[[Skapa en buffer i MapInfo 10|Skapa en buffer i MapInfo 10]]\\  
-[[Skapa vektordata i Google Earth 6|Skapa vektordata i Google Earth 6]]\\  
-[[Skapa vektordata i MapInfo 10|Skapa vektordata i MapInfo 10]]\\  
-[[Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10|Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10]]\\  
-[[Skapa tredimensionell hojdmodell i 3DEM|Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM]]\\  
-[[Skapa vektordata i ArcGIS 10|Skapa vektordata i ArcGIS 10]]\\  
-[[Svenska statens kartor genom tiderna|Svenska statens kartor genom tiderna]]\\  
-[[Sweref99|Sweref99]]\\  
-[[Symbolkarta|Symbolkarta]]\\  
- 
-[[TAB|TAB]]\\  
-[[Tabell|Tabell]]\\  
-[[Table of Contents i ArcGIS 10|Table of Contents i ArcGIS 10]]\\  
-[[Teckenforklaring i ArcGIS 10|Teckenförklaring i ArcGIS 10]]\\  
-[[Teckenforklaring i MapInfo 10|Teckenförklaring i MapInfo 10]]\\  
-[[Teckenforklaring|Teckenförklaring]]\\  
-[[Tematisk karta i ArcGIS 10|Tematisk karta i ArcGIS 10]]\\  
-[[Tematisk karta|Tematisk karta]]\\  
-[[Terrangkartan|Terrangkartan]]\\  
-[[Terrangskuggning med ArcGIS 10|Terrängskuggning med ArcGIS 10]]\\  
-[[Text på kartan|Text på kartan]]\\  
-[[Text till kolumner med Excel|Text till kolumner med Excel]]\\  
-[[TFW|TFW]]\\  
-[[TIFF|TIFF]]\\  
-[[tips_arcgis10|Tips ArcGIS 10]]\\  
-[[tips_google_earth_6|Tips Google Earth 6]]\\  
-[[tips_mapinfo10|Tips MapInfo 10]]\\  
-[[tips_taiga|Tips Idrisi Taiga]]\\  
-[[Tool Not Licensed i ArcGIS 10|Tool Not Licensed i ArcGIS 10]]\\  
-[[Topografiska kartan|Topografiska kartan]]\\  
-[[Topografisk karta|Topografisk karta]]\\  
-[[Triangulering|Triangulering]]\\  
-[[Tyvekkartor|Tyvekkartor]]\\  
- 
-[[Utforska kartlager i ArcGIS|Utforska kartlager i ArcGIS]]\\  
-[[Utforska kartlager i ArcGIS 10|Utforska kartlager i ArcGIS 10]]\\  
- 
-[[Vagkartan|Vagkartan]]\\  
-[[Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10|Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10]]\\  
-[[Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga|Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga]]\\  
-[[Vector to raster with IDRISI Taiga|Vector to raster with IDRISI Taiga]]\\  
-[[Vectorisation with MapInfo 10|Vectorisation with MapInfo 10]]\\  
-[[Vektor till raster i ArcGIS 10|Vektor till raster i ArcGIS 10]]\\  
-[[Vektordata|Vektordata]]\\  
-[[Vektor till raster i IDRISI Taiga|Vektor till raster i IDRISI Taiga]]\\  
-[[Verktygsfalt|Verktygsfalt]]\\  
-[[Visualisering av hojddata genom tiderna|Visualisering av höjddata genom tiderna]]\\  
-[[Visuell hierarki|Visuell hierarki]]\\  
-[[Vagdata|Vägdata]]\\  
- 
-[[Web GIB2|Web GIB2]]\\  
-[[Web resources for An Introduction to geographical information systems|Web resources for An Introduction to  
-Geographical information systems]]\\  
-[[WGS84|WGS84]]\\  
- 
-[[XML|XML]]\\  
-[[X och Y koordinater till punkter i MapInfo|X och Y koordinater till punkter i MapInfo]]\\  
-[[overlagringsanalys|Överlagringsanalys]]\\  
start.txt · Senast uppdaterad: 2021/03/15 19:01 av Stefan Ene