Användarverktyg

Webbverktyg


start

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
Nästa version. Both sides next revision
start [2016/04/06 12:17]
127.0.0.1 extern redigering
start [2019/10/10 11:31]
ene
Rad 1: Rad 1:
-Välkommen till GISELA+====== Välkommen till GISELA ====== 
  
  
Rad 13: Rad 14:
 [[Attributdata i MapInfo|Attributdata i MapInfo]]\\  [[Attributdata i MapInfo|Attributdata i MapInfo]]\\ 
 [[Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10|Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10]]\\  [[Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10|Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10]]\\ 
 +
 [[Bebyggelsedata|Bebyggelsedata]]\\  [[Bebyggelsedata|Bebyggelsedata]]\\ 
 [[Befolkningsdata|Befolkningsdata]]\\  [[Befolkningsdata|Befolkningsdata]]\\ 
 [[Befolkningsprognos|Befolkningsprognos]]\\  [[Befolkningsprognos|Befolkningsprognos]]\\ 
-[[Bla kartan|Bla kartan]]\\ +[[Bla kartan|Blå kartan]]\\ 
 [[Buffer|Buffer]]\\  [[Buffer|Buffer]]\\ 
 +
 [[Calculate Geometry i ArcGIS 10|Calculate Geometry i ArcGIS 10]]\\  [[Calculate Geometry i ArcGIS 10|Calculate Geometry i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Centroid|Centroid]]\\  [[Centroid|Centroid]]\\ 
Rad 23: Rad 26:
 [[Color GIB2|Color GIB2]]\\  [[Color GIB2|Color GIB2]]\\ 
 [[Connect folder|Connect folder]]\\  [[Connect folder|Connect folder]]\\ 
-[[Data per geografiskt område|Data per geografiskt område]]\\  + 
-[[Datafangst|Datafangst]]\\ +[[Datafangst|Datafångst]]\\ 
 [[Diagram|Diagram]]\\  [[Diagram|Diagram]]\\ 
 [[Digitala kartbiblioteket|Digitala kartbiblioteket]]\\  [[Digitala kartbiblioteket|Digitala kartbiblioteket]]\\ 
Rad 30: Rad 33:
 [[DXF|DXF]]\\  [[DXF|DXF]]\\ 
 [[Dynamisk konisk projektion|Dynamisk konisk projektion]]\\  [[Dynamisk konisk projektion|Dynamisk konisk projektion]]\\ 
 +
 [[Editera i ArcGIS 10|Editera i ArcGIS 10]]\\  [[Editera i ArcGIS 10|Editera i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Editera i MapInfo|Editera i MapInfo]]\\  [[Editera i MapInfo|Editera i MapInfo]]\\ 
Rad 35: Rad 39:
 [[Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10|Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10]]\\  [[Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10|Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10]]\\ 
 [[Export Data i ArcGIS 10|Export Data i ArcGIS 10]]\\  [[Export Data i ArcGIS 10|Export Data i ArcGIS 10]]\\ 
-[[Fargval|Fargval]]\\ + 
 +[[Fargval|Färgval]]\\ 
 [[Fastighetskartan|Fastighetskartan]]\\  [[Fastighetskartan|Fastighetskartan]]\\ 
 [[Field Calculator i ArcGIS 10|Field Calculator i ArcGIS 10]]\\  [[Field Calculator i ArcGIS 10|Field Calculator i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Film|Film]]\\  [[Film|Film]]\\ 
-[[Fjallkartan|Fjallkartan]]\\ +[[Fjallkartan|Fjällkartan]]\\ 
 [[Fjarranalys|Fjärranalys]]\\  [[Fjarranalys|Fjärranalys]]\\ 
-[[Flodeskarta|Flodeskarta]]\\  +[[Flodeskarta|Flödeskarta]]\\  
-[[Fragor|Fragor]]\\ +[[Fragor|Frågor]]\\ 
 [[Fuzzy GIB2|Fuzzy GIB2]]\\  [[Fuzzy GIB2|Fuzzy GIB2]]\\ 
 +
 [[Generalstabskartan|Generalstabskartan]]\\  [[Generalstabskartan|Generalstabskartan]]\\ 
 +[[Geodata|Geodata]]\\ 
 [[Geodatabas|Geodatabas]]\\  [[Geodatabas|Geodatabas]]\\ 
 +[[geographical_data_datakaellor|Geographical data, datakällor]]\\ 
 [[Geometric generalisation with IDRISI Taiga|Geometric generalisation with IDRISI Taiga]]\\  [[Geometric generalisation with IDRISI Taiga|Geometric generalisation with IDRISI Taiga]]\\ 
 [[Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga|Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga]]\\  [[Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga|Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga]]\\ 
Rad 51: Rad 59:
 [[Geometrisk generalisering i ArcGIS 10|Geometrisk generalisering i ArcGIS 10]]\\  [[Geometrisk generalisering i ArcGIS 10|Geometrisk generalisering i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Georeferencing with IDRISI Taiga|Georeferencing with IDRISI Taiga]]\\  [[Georeferencing with IDRISI Taiga|Georeferencing with IDRISI Taiga]]\\ 
 +[[get|GET]]\\ 
 [[GIS|GIS]]\\  [[GIS|GIS]]\\ 
 [[GIS filformat|GIS filformat]]\\  [[GIS filformat|GIS filformat]]\\ 
Rad 59: Rad 68:
 [[Google SketchUp|Google SketchUp]]\\  [[Google SketchUp|Google SketchUp]]\\ 
 [[Google Fusion Tables|Google Fusion Tables]]\\  [[Google Fusion Tables|Google Fusion Tables]]\\ 
-[[Gradnat med ArcGIS 10|Gradnat med ArcGIS 10]]\\ +[[Gradnat med ArcGIS 10|Gradnät med ArcGIS 10]]\\ 
 [[GRID|GRID]]\\  [[GRID|GRID]]\\ 
-[[Grona kartan|Grona kartan]]\\ +[[Grona kartan|Gröna kartan]]\\ 
 [[GSD|GSD]]\\  [[GSD|GSD]]\\ 
 [[Gula kartan|Gula kartan]]\\  [[Gula kartan|Gula kartan]]\\ 
-[[Handledning Kopiering och overforing av filer|Handledning Kopiering och overforing av filer]]\\ + 
 +[[Handledning Kopiering och overforing av filer|Handledning Kopiering och överföring av filer]]\\ 
 [[Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10|Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10]]\\  [[Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10|Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10]]\\ 
-[[Haradskarta|Haradskarta]]\\ +[[Haradskarta|Häradskarta]]\\ 
 [[HistoryPin|HistoryPin]]\\  [[HistoryPin|HistoryPin]]\\ 
 [[Home|Home]]\\  [[Home|Home]]\\ 
Rad 72: Rad 82:
 [[Hydrologiska analyser i ArcGIS 10|Hydrologiska analyser i ArcGIS 10]]\\  [[Hydrologiska analyser i ArcGIS 10|Hydrologiska analyser i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Hojddata|Höjddata]]\\  [[Hojddata|Höjddata]]\\ 
 +
 [[Idrisi|Idrisi]]\\  [[Idrisi|Idrisi]]\\ 
 [[Importera GRID till ArcGIS 10|Importera GRID till ArcGIS 10]]\\  [[Importera GRID till ArcGIS 10|Importera GRID till ArcGIS 10]]\\ 
 [[Interpolering|Interpolering]]\\  [[Interpolering|Interpolering]]\\ 
 [[Isaritmkarta|Isaritmkarta]]\\  [[Isaritmkarta|Isaritmkarta]]\\ 
 +
 [[Join by Spatial Location i ArcGIS 10|Join by Spatial Location i ArcGIS 10]]\\  [[Join by Spatial Location i ArcGIS 10|Join by Spatial Location i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Join from a table med ArcGIS 10|Join from a table med ArcGIS 10]]\\  [[Join from a table med ArcGIS 10|Join from a table med ArcGIS 10]]\\ 
 [[JPEG|JPEG]]\\  [[JPEG|JPEG]]\\ 
 +
 [[Kanteffekter|Kanteffekter]]\\  [[Kanteffekter|Kanteffekter]]\\ 
-[[Karta.00010|Karta.00010]]\\  
 [[Karta|Karta]]\\  [[Karta|Karta]]\\ 
 [[Kartbladssystem 2007|Kartbladssystem 2007]]\\  [[Kartbladssystem 2007|Kartbladssystem 2007]]\\ 
Rad 86: Rad 98:
 [[Kartogram|Kartogram]]\\  [[Kartogram|Kartogram]]\\ 
 [[Kartprojektion|Kartprojektion]]\\  [[Kartprojektion|Kartprojektion]]\\ 
 +[[kategorier|Kategorier]]\\ 
 [[KG2204 3|KG2204 3]]\\  [[KG2204 3|KG2204 3]]\\ 
 [[KG2204 4|KG2204 4]]\\  [[KG2204 4|KG2204 4]]\\ 
Rad 93: Rad 106:
 [[KML och KMZ|KML och KMZ]]\\  [[KML och KMZ|KML och KMZ]]\\ 
 [[KML GIB2|KML GIB2]]\\  [[KML GIB2|KML GIB2]]\\ 
-[[Komma igang i ArcMap 10 0|Komma igang i ArcMap 10 0]]\\  
 [[Kom igang med ArcGIS|Kom igang med ArcGIS]]\\  [[Kom igang med ArcGIS|Kom igang med ArcGIS]]\\ 
 [[Kontakt|Kontakt]]\\  [[Kontakt|Kontakt]]\\ 
Rad 104: Rad 116:
 [[Koordinat till punkt med ArcGIS 10|Koordinat till punkt med ArcGIS 10]]\\  [[Koordinat till punkt med ArcGIS 10|Koordinat till punkt med ArcGIS 10]]\\ 
 [[Koropletkarta|Koropletkarta]]\\  [[Koropletkarta|Koropletkarta]]\\ 
 +
 [[Lab1 GIB1 HT12|Lab1 GIB1 HT12]]\\  [[Lab1 GIB1 HT12|Lab1 GIB1 HT12]]\\ 
 [[Lab Point to Polygon and Point to Raster|Lab Point to Polygon and Point to Raster]]\\  [[Lab Point to Polygon and Point to Raster|Lab Point to Polygon and Point to Raster]]\\ 
-[[Lagg till attributdata|Lagg till attributdata]]\\  +[[Lagg till attributdata|Lägg till attributdata]]\\  
-[[Lagg till data i ArcGIS 10|Lagg till data i ArcGIS 10]]\\ +[[Lagg till data i ArcGIS 10|Lägg till data i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Lantmateriets kartor|Lantmäteriets kartor]]\\  [[Lantmateriets kartor|Lantmäteriets kartor]]\\ 
 [[Layout View i ArcGIS 10 0|Layout View i ArcGIS 10 0]]\\  [[Layout View i ArcGIS 10 0|Layout View i ArcGIS 10 0]]\\ 
Rad 113: Rad 126:
 [[Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10|Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10]]\\  [[Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10|Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Lastips|Lästips]]\\  [[Lastips|Lästips]]\\ 
 +
 [[MainPage|MainPage]]\\  [[MainPage|MainPage]]\\ 
 [[MapBasic|MapBasic]]\\  [[MapBasic|MapBasic]]\\ 
Rad 121: Rad 135:
 [[MIF MID|MIF MID]]\\  [[MIF MID|MIF MID]]\\ 
 [[ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10|ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10]]\\  [[ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10|ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10]]\\ 
 +
 [[NASA WorldWind|NASA WorldWind]]\\  [[NASA WorldWind|NASA WorldWind]]\\ 
-[[Natverksanalys|Natverksanalys]]\\ +[[Natverksanalys|Nätverksanalys]]\\ 
 [[Network dataset|Network dataset]]\\  [[Network dataset|Network dataset]]\\ 
 [[Norrpil|Norrpil]]\\  [[Norrpil|Norrpil]]\\ 
 [[Norrpil i ArcGIS 10 0|Norrpil i ArcGIS 10 0]]\\  [[Norrpil i ArcGIS 10 0|Norrpil i ArcGIS 10 0]]\\ 
 [[Norrpil i MapInfo 10|Norrpil i MapInfo 10]]\\  [[Norrpil i MapInfo 10|Norrpil i MapInfo 10]]\\ 
 +
 [[Om Gisela|Om Gisela]]\\  [[Om Gisela|Om Gisela]]\\ 
 [[Oversiktskartan|Oversiktskartan]]\\  [[Oversiktskartan|Oversiktskartan]]\\ 
 +
 [[Positionering|Positionering]]\\  [[Positionering|Positionering]]\\ 
 [[Presentation|Presentation]]\\  [[Presentation|Presentation]]\\ 
Rad 134: Rad 151:
 [[Projicera data|Projicera data]]\\  [[Projicera data|Projicera data]]\\ 
 [[Python|Python]]\\  [[Python|Python]]\\ 
 +
 +[[QGIS|QGIS]]\\ 
 [[Quiz|Quiz]]\\  [[Quiz|Quiz]]\\ 
 +
 [[Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10|Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10]]\\  [[Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10|Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10]]\\ 
 [[Raster till vektor i ArcGIS 10|Raster till vektor i ArcGIS 10]]\\  [[Raster till vektor i ArcGIS 10|Raster till vektor i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Rasterdata|Rasterdata]]\\  [[Rasterdata|Rasterdata]]\\ 
 [[Raster calculator|Raster calculator]]\\  [[Raster calculator|Raster calculator]]\\ 
-[[Redigera i wikin|Redigera i wikin]]\\ +[[admin:redigera_i_wikin|Redigera i wikin]]\\ 
 [[Referenskarta|Referenskarta]]\\  [[Referenskarta|Referenskarta]]\\ 
 [[Rektifiera i Google Earth 6|Rektifiera i Google Earth 6]]\\  [[Rektifiera i Google Earth 6|Rektifiera i Google Earth 6]]\\ 
Rad 148: Rad 168:
 [[RT90|RT90]]\\  [[RT90|RT90]]\\ 
 [[Rumslig kvantifiering|Rumslig kvantifiering]]\\  [[Rumslig kvantifiering|Rumslig kvantifiering]]\\ 
 +
 [[Saccess|Saccess]]\\  [[Saccess|Saccess]]\\ 
 [[Satellitnavigering|Satellitnavigering]]\\  [[Satellitnavigering|Satellitnavigering]]\\ 
 [[Scale with ArcGIS 10|Scale with ArcGIS 10]]\\  [[Scale with ArcGIS 10|Scale with ArcGIS 10]]\\ 
-[[Select i ArcGIS 10.00000|Select i ArcGIS 10.00000]]\\  
-[[Select i ArcGIS 10.00001|Select i ArcGIS 10.00001]]\\  
-[[Select i ArcGIS 10.00002|Select i ArcGIS 10.00002]]\\  
 [[Select i ArcGIS 10|Select i ArcGIS 10]]\\  [[Select i ArcGIS 10|Select i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Select i MapInfo|Select i MapInfo]]\\  [[Select i MapInfo|Select i MapInfo]]\\ 
Rad 166: Rad 184:
 [[Skapa vektordata i MapInfo 10|Skapa vektordata i MapInfo 10]]\\  [[Skapa vektordata i MapInfo 10|Skapa vektordata i MapInfo 10]]\\ 
 [[Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10|Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10]]\\  [[Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10|Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10]]\\ 
-[[Skapa tredimensionell hojdmodell i 3DEM|Skapa tredimensionell hojdmodell i 3DEM]]\\ +[[Skapa tredimensionell hojdmodell i 3DEM|Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM]]\\ 
 [[Skapa vektordata i ArcGIS 10|Skapa vektordata i ArcGIS 10]]\\  [[Skapa vektordata i ArcGIS 10|Skapa vektordata i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Svenska statens kartor genom tiderna|Svenska statens kartor genom tiderna]]\\  [[Svenska statens kartor genom tiderna|Svenska statens kartor genom tiderna]]\\ 
 [[Sweref99|Sweref99]]\\  [[Sweref99|Sweref99]]\\ 
 [[Symbolkarta|Symbolkarta]]\\  [[Symbolkarta|Symbolkarta]]\\ 
 +
 [[TAB|TAB]]\\  [[TAB|TAB]]\\ 
 [[Tabell|Tabell]]\\  [[Tabell|Tabell]]\\ 
Rad 180: Rad 199:
 [[Tematisk karta|Tematisk karta]]\\  [[Tematisk karta|Tematisk karta]]\\ 
 [[Terrangkartan|Terrangkartan]]\\  [[Terrangkartan|Terrangkartan]]\\ 
-[[Terrangskuggning med ArcGIS 10|Terrangskuggning med ArcGIS 10]]\\ +[[Terrangskuggning med ArcGIS 10|Terrängskuggning med ArcGIS 10]]\\ 
 [[Text på kartan|Text på kartan]]\\  [[Text på kartan|Text på kartan]]\\ 
 [[Text till kolumner med Excel|Text till kolumner med Excel]]\\  [[Text till kolumner med Excel|Text till kolumner med Excel]]\\ 
 [[TFW|TFW]]\\  [[TFW|TFW]]\\ 
 [[TIFF|TIFF]]\\  [[TIFF|TIFF]]\\ 
 +[[tips_arcgis10|Tips ArcGIS 10]]\\ 
 +[[tips_google_earth_6|Tips Google Earth 6]]\\ 
 +[[tips_mapinfo10|Tips MapInfo 10]]\\ 
 +[[tips_taiga|Tips Idrisi Taiga]]\\ 
 [[Tool Not Licensed i ArcGIS 10|Tool Not Licensed i ArcGIS 10]]\\  [[Tool Not Licensed i ArcGIS 10|Tool Not Licensed i ArcGIS 10]]\\ 
 [[Topografiska kartan|Topografiska kartan]]\\  [[Topografiska kartan|Topografiska kartan]]\\ 
Rad 190: Rad 213:
 [[Triangulering|Triangulering]]\\  [[Triangulering|Triangulering]]\\ 
 [[Tyvekkartor|Tyvekkartor]]\\  [[Tyvekkartor|Tyvekkartor]]\\ 
 +
 [[Utforska kartlager i ArcGIS|Utforska kartlager i ArcGIS]]\\  [[Utforska kartlager i ArcGIS|Utforska kartlager i ArcGIS]]\\ 
 [[Utforska kartlager i ArcGIS 10|Utforska kartlager i ArcGIS 10]]\\  [[Utforska kartlager i ArcGIS 10|Utforska kartlager i ArcGIS 10]]\\ 
 +
 [[Vagkartan|Vagkartan]]\\  [[Vagkartan|Vagkartan]]\\ 
 [[Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10|Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10]]\\  [[Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10|Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10]]\\ 
Rad 204: Rad 229:
 [[Visuell hierarki|Visuell hierarki]]\\  [[Visuell hierarki|Visuell hierarki]]\\ 
 [[Vagdata|Vägdata]]\\  [[Vagdata|Vägdata]]\\ 
 +
 [[Web GIB2|Web GIB2]]\\  [[Web GIB2|Web GIB2]]\\ 
 [[Web resources for An Introduction to geographical information systems|Web resources for An Introduction to  [[Web resources for An Introduction to geographical information systems|Web resources for An Introduction to 
 Geographical information systems]]\\  Geographical information systems]]\\ 
 [[WGS84|WGS84]]\\  [[WGS84|WGS84]]\\ 
 +
 [[XML|XML]]\\  [[XML|XML]]\\ 
 [[X och Y koordinater till punkter i MapInfo|X och Y koordinater till punkter i MapInfo]]\\  [[X och Y koordinater till punkter i MapInfo|X och Y koordinater till punkter i MapInfo]]\\ 
 [[overlagringsanalys|Överlagringsanalys]]\\  [[overlagringsanalys|Överlagringsanalys]]\\ 
- 
C:/DokuWikiStick/dokuwiki/data/pages/start.txt · Senast uppdaterad: 2020/06/04 14:28 av ene