Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

skapa_tredimensionella_kartor_i_arcscene_10

Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10

I programvaran ArcScene kan kartfiler betraktas och bearbetas i tredimensionell vy, vilket ibland kan vara ett intressant alternativ för presentation av rumsliga analyser. Nedan ges några tips för enklare visualiseringar i ArcScene. (Det bör tilläggas att rumsliga analyser även kan genomföras i ArcScene, som liksom ArcMap har en ArcToolbox).

Då ArcScene startas kommer en ruta med frågan om du vill öppna en Blank Scene. Klicka OK. Klicka på Add Data Ikoner/Add_data.png för att lägga till de filer du vill arbeta med. Liksom i ArcMap krävs att filerna är kopplade till programmet. För att kunna skapa en verklighetstrogen höjdmodell krävs att du har en DEM (höjddata i rasterformat) över det område du vill visualisera. Läs mer om höjddata här. Det går förstås även att bygga tredimensionella modeller på annan typ av data än höjddata, exempelvis kartlager med tematisk data. Exempel på detta ges längre ned.

Skapa tredimensionell karta med hjälp av en DEM fil

Som exempel beskrivs nedan hur tredimensionell karta skapas över området runt Kebnekaise, med hjälp av en tif fil med höjddata (DEM) samt ett ortofoto (också i tif format) från 2007. Bägge filer är alltså i rasterformat.

Börja med att lägga till filerna. Experimentera med att navigera runt i den tredimensionella kartvyn, använd dej av verktygen i verktygsfältet Tools överst i fönstret. Om Tools inte visas, klicka på

Customize > Toolbars > Tools

Har du lagt till två filer i rasterformat? Notera att de går in i varandra och skiftar då du navigerar runt i bilden. Detta beror på att de ligger på exakt samma höjd, d.v.s. höjd noll. Målet är nu att använda värden från höjddata filen, för att ge andra lager (i detta fall ortofotot) höjd.

Högerklicka på det lager du vill ge höjd i Table Of Contents och välj

Properties > Base Heights

I rutan Elevation from surfaces, klicka i Floating on a custom surface. Under väljer du den fil vars höjdvärden du ska använda. (För givet exempel väljs DEM filen). Klicka på OK.

Granska kartbilden. Genom att dra runt med Navigator ses höjningar och sänkningar i bilden. Bilden nedan visar Kebnekaise sett från sydvästlig riktning.

Landskap är dock sällan så kuperade som området runt Kebnekaise, och ovanstående instruktioner ger kanske en relativt oförändrad och platt bild i ArcScene. (Dessutom kan det upplevda landskapet runt Kebnekaise upplevas vara mer dramatiskt än som det uppfattas på bilden ovan, ur en vinkel snett uppifrån). Om du arbetar med ett mindre kuperat område men vill framhäva områdets topografi, är det i ArcScene möjligt att överdriva höjdskillnaderna. Högerklicka återigen på lagret du givit höjd och gå till

Properties > Base Heights

Mitt i det fönster som kommer upp ges alternativet Factor to convert layer elevation values to scene units. (Av någon anledning har denna funktion lagts under Elevation from features, förmodligen en felplacering. Den fungerar utmärkt även då höjdvärden tagits från rasterdata). Välj custom och skriv in önskad faktor för att överdriva höjdvärden. Starta med lägst möjlig siffra för att undvika förvrängningar. Fjällvärlden är en kuperat plats, för givet exempel väljs därför faktor 2. Se resultatet i bilden nedan.

Prova gärna att skapa tredimensionella kartor i programmet 3DEM, en mjukvara som kan laddas hem. 3DEM erbjuder bland annat bra ”fly through” funktion och enkla funktioner för att konvertera till videoformat. För information om hur du arbetar i 3DEM, klicka här.

skapa_tredimensionella_kartor_i_arcscene_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:58 (extern redigering)