User Tools

Site Tools


skala

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
skala [2016/04/09 14:33]
ene
skala [2016/04/12 12:55] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Skala ====== ====== Skala ======
 +{{tag>​granska kartografi}}
  
 Skala är det som gör det möjligt att på en karta inrymma platser från en yta, vilken egentligen upptar en större yta än själva kartan. ​ Skala är det som gör det möjligt att på en karta inrymma platser från en yta, vilken egentligen upptar en större yta än själva kartan. ​
skala.txt · Last modified: 2016/04/12 12:55 by ene