Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

skala

Skala

Skala är det som gör det möjligt att på en karta inrymma platser från en yta, vilken egentligen upptar en större yta än själva kartan.

Tre vanliga sätt att förmedla skalan i en karta

Skalan kan beskrivas på formen:

(2 cm på kartan motsvarar 1 km i verkligheten)

Vanligt förekommande är dock att förhållandet mellan ett avstånd på kartan och i verkligheten beskrivs som ett bråk:

(2 cm / 1 km = 2 cm / 100 000 cm = 1 / 50 000 (eller mer vanligt skrivet som 1:50 000) )

En skalstock (eller skalstreck) är ytterligare ett sätt att berätta för kartläsaren vilken skala som är i kartan. Skalstocken mäter helt enkelt upp en sträcka på kartan och anger hur långt sträckan motsvarar i verkligheten (se figuren nedan).

För kartor som skall publiceras digitalt eller som av annat skäl kommer att genomgå någon typ av förstoring eller förminskning, är skalstock i princip det enda sättet att ange skalan korrekt. Detta eftersom skalstocken förstoras och förminskas i samma grad som kartan. Viktigt är dock att eventuell omskalning sker lika mycket åt alla ledder.

Länkar till beskrivningar för hur man skapar en skalstock (eng. scale bar) i olika programvaror finns här nedan.

Att förmedla skalan i världskartor

Skalan i världskartor är betydligt mer problematisk än för storskaliga kartor. Beroende av vilken projektion kartan är baserad på varierar skalan över kartbilden. I de allra flesta projektionerna för världskartor varierar dessutom skalan olika i nord sydled och i ost västled. Ett sätt många gör för att försöka kringgå problemet är att ange enbart skalan vid Ekvatorn. En sådan angivelse kan givetvis vara korrekt, men misslyckas med att förmedla skalan i hela kartbilden.

Ett alternativt sätt att förmedla skalan i en världskarta är att ange skalan för varje breddgrad. För att detta skall vara relevant måste skalan vara konstant längs varje breddgrad och lika stor i nord sydled som i ost västled. Med andra ord fungerar detta sätt att ange skalan enbart för Mercators projektion. Hur detta kan se ut visas i figuren nedan.

Observera att detta sätt att redovisa skalan i en världskarta är komplett på så vis att skalan är redovisad i hela kartbilden. Dock går det inte att enbart utifrån detta mäta eller uppskatta alla avstånd.

Storskalig och småskalig samt generaliseringsnivå

Storskalig och småskalig är två begrepp som brukar användas för att beskriva en kartas skalnivå. En storskalig karta förstorar landskapet mer än en småskalig, men det finns ingen exakt gräns för vilka kartor som är storskaliga och vilka som är småskaliga.

kartskala.jpg

Precis som figuren ovan visar så hänger skalan ihop med nivån av generalisering. Ju storskaligare desto mer förstorat och fler detaljer kan visas.

Nedan visas byggnaderna från en del av Frescati så som det framställs i vektorlagerna från tre av Lantmäteriets kartor hämtade från Digitala kartbiblioteket. Se hur generaliseringsnivån förändras för de olika skalorna kartorna är tänkta att användas för. I tabellen under kartbilden redovisas hur generaliseringen påverkar byggnaderna Södra husen, Geovetenskapens hus (förutom Y huset) och Y huset. Att de geografiska objekten förändrar form brukar benämnas geometrisk generalisering.

Karta Färg Skala Södra husen Geovetenskapens hus Y-huset
Fastighetskartan Gul 1:12 500 polygon polygon polygon
Terrängkartan Grön 1:12 500 polygon polygon polygon
Vägkartan Röd 1:100 000 polygon punkt obefintlig
skala.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:55 (extern redigering)