User Tools

Site Tools


shp

SHP

Shape (SHP) är ett filformat för vektordata utvecklad av ESRI och används kanske framförallt i ArcGIS. Man brukar benämna den Shapefile eller ESRI Shapefile. Detta är lite missvisande då det krävs mer än en fil för att visa data. Det borde benämnas datastruktur för att inte lura användaren att tro att en fil räcker. Detta är något som gäller många GIS filstrukturer.

En datastruktur i Shape består således av flera separata filer vilka tillsammans läses in av exempelvis ArcGIS. Exempelvis Shape filen hus_7 består av:

  • hus_7.shp
  • hus_7.shx
  • hus_7.dbf
  • hus_7.prj
  • hus_7.sbn
  • hus_7.sbx

De tre första filerna (.shp, .shx och .dbf) är nödvändiga för att filen skall kunna fungera och i dessa finns själva koordinaterna, indexering respektive attributdata (dBASE fil). I filen med ändelsen .prj anges i sin tur koordinatsystemet. För en fullständig förteckning av filtyperna som tillsammans skapar Shape filer se information om Shape filer i ArcGIS Resource Center.

Shape kan läsas av många andra GIS program exmeplvis MapInfo Professional, Idrisi och QGIS.

Se översikt om GIS filformat.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

shp.txt · Last modified: 2020/03/28 18:55 by Stefan Ene