User Tools

Site Tools


select_i_mapinfo

Select i MapInfo

(MapInfo,Selection)

Metoderna att markera objekt i kartan i MapInfo är följande:

  • Musklick
  • Marquee
  • Radius
  • Polygon
  • Boundary
  • Invert selection
  • Select
  • SQL

Välja och markera

Verktygen för att markera med musklick på fri hand är Select, marquee, radius, polygon och boundary. Ikonerna finns på Main Toolbar och ser ut såhär:

selectiontoolsmapinfo.jpg

Genom att hålla muspekaren över respektive ikon syns namnet på dem. Med Select verktyget kan man enkelt klicka på den linje, polygon eller punkt som man vill markera. Genom att hålla in Shift kan man markera flera.

Med Marquee verktyget är det möjligt att markera allt innanför en ruta som man själv ritar. Även här fungerar Shift för att markera flera olika fält.

Radius verktyget fungerar på samma sätt, fast att man markerar innanför en radie man själv ritar ut.

Polygon verktyget markerar allting innanför en polygon man kan rita själv.

Vill man å andra sidan markera allt förutom ett/flera objekt är verktyget invert selection användbart. Som namnet antyder, kastas markeringen om och inverteras.

Select verktyget som återfinns under Query » Select… finns möjligheten att definiera markeringen utefter uppställda kriterier.

selectionquerymapinfo.jpg

Markera genom att specificera kriterier

Bilden ovan visar hur ett uttryck för att markera alla kommuner vars area är mindre än 100 sqkm. Vid arbete med stora datavolymer är detta ett väldigt användbart sätt att systematisera arbetsprocessen. Har man däremot flera kriterier och flera tabeller som man vill markera från, är verktyget SQL (Query » SQL) användbart men desto mer komplicerat.

selectionsqlmapinfomindre.jpg

Avancerad markering från flera tabeller och kriterier Att göra en SQL markering innebär att man kan specificera olika kriterier för olika tabeller och kolumner samt hur de förhåller sig till varandra. Bilden till höger visar till exempel hur en SQL markering ser ut om man vill markera de objekt som har en landarea mindre än 100 sqkm och där vägkoden motsvarar 5071.

select_i_mapinfo.txt · Last modified: 2016/04/12 12:53 by 127.0.0.1