User Tools

Site Tools


satellitnavigering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
satellitnavigering [2016/04/09 14:05]
ene
satellitnavigering [2016/04/12 12:52] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Satellitnavigering ====== ====== Satellitnavigering ======
 +{{tag>​geodesi granska}}
  
 Satellitnavigering möjliggör [[Positionering|positionering]] av ens position genom att avståndet till ett antal satelliter från en mottagare kan bestämmas genom att en mottagaren tar emot de signaler som satelliterna skickar ut. Tre sattelitnavigationssystem är det amerikanska [[http://​www.gps.gov/​|''​Global Positioning System (GPS)''​]],​ Det ryska [[http://​www.glonass ianc.rsa.ru|''​GLONASS''​]] och det europeiska [[http://​www.esa.int/​esaNA/​galileo.html|''​Galileo''​]]. Satellitnavigering möjliggör [[Positionering|positionering]] av ens position genom att avståndet till ett antal satelliter från en mottagare kan bestämmas genom att en mottagaren tar emot de signaler som satelliterna skickar ut. Tre sattelitnavigationssystem är det amerikanska [[http://​www.gps.gov/​|''​Global Positioning System (GPS)''​]],​ Det ryska [[http://​www.glonass ianc.rsa.ru|''​GLONASS''​]] och det europeiska [[http://​www.esa.int/​esaNA/​galileo.html|''​Galileo''​]].
satellitnavigering.txt · Last modified: 2016/04/12 12:52 by ene