User Tools

Site Tools


satellitnavigering

Satellitnavigering

Satellitnavigering möjliggör positionering av ens position genom att avståndet till ett antal satelliter från en mottagare kan bestämmas genom att en mottagaren tar emot de signaler som satelliterna skickar ut. Tre sattelitnavigationssystem är det amerikanska ''Global Positioning System (GPS)'', Det ryska ''GLONASS'' och det europeiska ''Galileo''.

gps_princip.jpg

Figuren visar hur en GPS mottagare tar emot och får veta avståndet till flera satelliter som är synliga över horisonten. Man kan genom denna information triangulera sin position. En mer precis metod är att använda en diferential GPS.

Läs mer på Wikipedia och under GPS

satellitnavigering.txt · Last modified: 2021/01/20 12:46 by Stefan Ene