Användarverktyg

Webbverktyg


rumslig_kvantifiering

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
rumslig_kvantifiering [2016/04/07 10:10]
127.0.0.1 extern redigering
rumslig_kvantifiering [2019/11/13 12:35]
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
-Rumslig kvantifiering +====== Rumslig kvantifiering ======
-Pontus|2012/07/15 08:41:58+
  
-[[uppbyggnad.png]]+{{tag>analys arcgis uppbyggnad}}
  
-Kvantifiering handlar om att uttrycka eller beskriva något med siffrorDet finns flera olika sätta att kvantifiera rumslig data.  +{{:uppbyggnad.png}}
  
-==Kvantifiering per område==+Kvantifiering handlar om att uttrycka eller beskriva något med siffror. Det finns flera olika sätta att kvantifiera rumslig data. 
 + 
 +== Kvantifiering per område ==
  
 Om man skall kvantifiera något rumsligt måste man välja vilka områden man vill kvantifiera för. Är man intresserad av att räkna antalet hus för hela kartutsnittet eller vill man räkna antalet hus per kommun eller för varje 100 metersruta? Resultatet brukar variera beroende vilken indelning som väljs, något som kan orsaka problem som brukar benämnas som MAUP (Modifiable areal unit problem). Om man skall kvantifiera något rumsligt måste man välja vilka områden man vill kvantifiera för. Är man intresserad av att räkna antalet hus för hela kartutsnittet eller vill man räkna antalet hus per kommun eller för varje 100 metersruta? Resultatet brukar variera beroende vilken indelning som väljs, något som kan orsaka problem som brukar benämnas som MAUP (Modifiable areal unit problem).
  
-([[arcgis10tipsikonH.png]]+{{:arcgis10tipsikonh.png}}
  
-I [[ArcGIS]] 10 går det att skapa rutmönster av polygoner med verktyget:+I [[:arcgis|ArcGIS]] 10 går det att skapa rutmönster av polygoner med verktyget:
  
-:[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox]] > Data Management Tools > Feature Class > Create Fishnet+[[:arctoolbox_i_arcgis_10|ArcToolbox]] > Data Management Tools > Feature Class > Create Fishnet
  
 Mer om verktyget finns att läsa i [[http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/#/Create_Fishnet/00170000002q000000/|ArcGIS Resource Centre]]. Mer om verktyget finns att läsa i [[http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/#/Create_Fishnet/00170000002q000000/|ArcGIS Resource Centre]].
-) 
  
-===Räkna antal objekt ([[Vektordata|vektordata]])===+===  Räkna antal objekt ( vektordata )  ===
  
-Ett +Ett
  
 om polygoner med antal ligger i flera områden. om polygoner med antal ligger i flera områden.
  
-([[arcgis10tipsikonH.png]]+{{:arcgis10tipsikonh.png}}
  
-...+
  
-:[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox]] > Analysis Tools > Overlay > Spatial Join+[[:arctoolbox_i_arcgis_10|ArcToolbox]] > Analysis Tools > Overlay > Spatial Join
  
-Mer om verktyget i [[Join by Spatial Location i ArcGIS 10|Gisela]] och på [[http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//00080000000q000000|ArcGIS Resource Center]] +Mer om verktyget i [[:join_by_spatial_location_i_arcgis_10|Gisela]] och på [[http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//00080000000q000000|ArcGIS Resource Center]]
-)+
  
-===Räkna ut areal (yta)===+=== Räkna ut areal (yta) ===
  
-([[arcgis10tipsikonH.png]]+{{:arcgis10tipsikonh.png}}
  
-)+=== Räkna ut proportioner ===
  
-===Räkna ut proportioner===+{{:arcgis10tipsikonh.png}}
  
-([[arcgis10tipsikonH.png]]+{{:mapinfo10tipsikonh.png}}
  
-)+== Fönster ==
  
-([[mapinfo10tipsikonH.png]]+{{:arcgis10tipsikonh.png}}
  
-+Fönsteranalys av [[:rasterdata|]] kan i [[:arcgis|ArcGIS]] 10 göras med verktyget:
-==Fönster==+
  
-([[arcgis10tipsikonH.png]] +[[:arctoolbox_i_arcgis_10|ArcToolbox]] > Spatial Analyst Tools > Neighborhood > Focal Statistics
- +
-Fönsteranalys av [[Rasterdata|rasterdata]] kan i [[ArcGIS]] 10 göras med verktyget: +
- +
-:[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox]] > Spatial Analyst Tools > Neighborhood > Focal Statistics+
  
 Läs mer om verktyget Focal Statistics i [[http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/#/Focal_Statistics/009z000000qs000000/|ArcGIS Resource Center]] Läs mer om verktyget Focal Statistics i [[http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/#/Focal_Statistics/009z000000qs000000/|ArcGIS Resource Center]]
-) 
  
-==Kluster==+== Kluster ==
  
-([[arcgis10tipsikonH.png]]+{{:arcgis10tipsikonh.png}}
  
-Klusterverktyg i [[ArcGIS]] hittas i:+Klusterverktyg i [[:arcgis|ArcGIS]] hittas i:
  
-:[[ArcToolbox i ArcGIS 10|ArcToolbox]] > Spatial Statistics Tools > Mapping Clusters+[[:arctoolbox_i_arcgis_10|ArcToolbox]] > Spatial Statistics Tools > Mapping Clusters
  
 Mer tips om klusterverktygen i [[http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/#/An_overview_of_the_Mapping_Clusters_toolset/005p0000000w000000/|ArcGIS Resource Center]] Mer tips om klusterverktygen i [[http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/#/An_overview_of_the_Mapping_Clusters_toolset/005p0000000w000000/|ArcGIS Resource Center]]
-)+ 
rumslig_kvantifiering.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/13 12:35 av Stefan Ene