Användarverktyg

Webbverktyg


rt38

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
rt38 [2016/04/12 12:51]
127.0.0.1 extern redigering
rt38 [2019/11/21 12:30] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== RT38 ====== ====== RT38 ======
 +
 {{tag>geodesi granska historik kartografi}} {{tag>geodesi granska historik kartografi}}
-RT38 (Rikets koordonatsystem 1938, ibland med benämningen Rikets nät) är en äldre projektion och koordinatsystem som finns på officiella kartor från 1940 talet och framåt. Den baseras på den andra rikstrianguleringen. Systemet skiljer sig inte så mycket från det senare [[RT90]]. Det är samma huvudprinciper. Det senare har en högre precision och felen mellan RT38 och RT90 är osystematiska (se vidare [[http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=4954|Lantmäteriets hemsida om RT38]]). 
  
-Referenssystemet utgår från en medelmeridianen som går 2.5 gon väst om Stockholms gamla observatorium, någorlunda genom mitten av landet. +RT38 (Rikets koordonatsystem 1938, ibland med benämningen Rikets nät) är en äldre projektion och koordinatsystem som finns på officiella kartor från 1940 talet och framåt. Den baseras på den andra rikstrianguleringen. Systemet skiljer sig inte så mycket från det senare [[:rt90|RT90]]. Det är samma huvudprinciper. Det senare har en högre precision och felen mellan RT38 och RT90 är osystematiska (se vidare [[https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Tvadimensionella-system/RT-38/|Lantmäteriets hemsida om RT38]]). 
 + 
 +Referenssystemet utgår från en medelmeridianen som går 2.5 gon väst om Stockholms gamla observatorium, någorlunda genom mitten av landet.
  
 Koordinantystemet är vanligtvis angett i meter (sju siffror), men kan även anges på kilometernivå (fyra siffror) eller annan precision. y (Easting) har noll i en tänkt linje i Atlaneten medan x (northing) startar vid ekvatorn. Detta för att skapa koordinatpar där siffrorna kan blandas samman. Koordinantystemet är vanligtvis angett i meter (sju siffror), men kan även anges på kilometernivå (fyra siffror) eller annan precision. y (Easting) har noll i en tänkt linje i Atlaneten medan x (northing) startar vid ekvatorn. Detta för att skapa koordinatpar där siffrorna kan blandas samman.
  
-Till systemet utformades också en kartbladsindelning baserad på storrutor som kom att gälla även under RT90 och byttes när [[Sweref99|Sweref 99]]SWEREF99 infördes.+Till systemet utformades också en kartbladsindelning baserad på storrutor som kom att gälla även under RT90 och byttes när [[:sweref99|Sweref 99]]SWEREF99 infördes. 
 + 
 +Systemet ersattes av [[:rt90|RT90]]. 
  
-Systemet ersattes av [[RT90]].  
rt38.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/21 12:30 av Stefan Ene