User Tools

Site Tools


rektifiera

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rektifiera [2016/04/09 13:39]
ene
rektifiera [2016/04/12 12:49] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Rektifiera ====== ====== Rektifiera ======
 +{{tag>​analys geodesi granska kartografi}}
 Att rektifiera innebär att ta en kartbild och anpassa den mot en karta, så att den får samma [[Skala|skala]],​ eventuella fel rättas till samt varje punkt i kartbilden ges en koordinat. Detta görs exempelvis i de fall man vill kunna göra ett digitalt (eller för den delen ett analogt) kartöverlägg med en historisk karta och en mer nutida. På detta sätt kan förändringar över tid studeras. Men rektifiering kan också bli nödvändigt för nutida kartor, exempelvis om en tryckt karta skannas in för att kunna jämföras med en annan så måste den anpassas så att motsvarande plats hamnar på samma ställe som kartan den inskannade skall jämföras med. Att rektifiera innebär att ta en kartbild och anpassa den mot en karta, så att den får samma [[Skala|skala]],​ eventuella fel rättas till samt varje punkt i kartbilden ges en koordinat. Detta görs exempelvis i de fall man vill kunna göra ett digitalt (eller för den delen ett analogt) kartöverlägg med en historisk karta och en mer nutida. På detta sätt kan förändringar över tid studeras. Men rektifiering kan också bli nödvändigt för nutida kartor, exempelvis om en tryckt karta skannas in för att kunna jämföras med en annan så måste den anpassas så att motsvarande plats hamnar på samma ställe som kartan den inskannade skall jämföras med.
  
rektifiera.txt · Last modified: 2016/04/12 12:49 by ene