Användarverktyg

Webbverktyg


quiz

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
quiz [2019/10/09 10:11]
127.0.0.1 extern redigering
quiz [2020/05/20 12:33] (aktuell)
ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== Quiz ====== ====== Quiz ======
-{{:​uppbyggnad.png|}} 
  
 +=== GIS & Kartografi: 15 snabba frågor ===
  
-Här finns några quiz. Har du förslag på vilka fler quiz vi ska skapa? [[Fragor|Meddela ​i så fall oss]] så ska vi se vad vi kan göra!+Testa dina kunskaper (om du surfat runt GISELA ett tag så bör du kunna få alla rätt)
  
 +[[http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​GISK_SV.htm|{{:​quiz_banner.png?​nolink&​}}]]
  
-===GIS & Kartografi: 15 snabba frågor===+----
  
-Testa dina kunskaper (om du surfat runt i GISELA ett tag så bör du kunna få alla rätt) ​+=== Kartprojektioner ===
  
-[[http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​GISK_SV.htm|{{*:​QUIZ_banner.png}}]]+Testa vilka [[:kartprojektion|kartprojektioner]] du kan:
  
 +[[http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​proj.htm|{{:​quiz_banner.png?​nolink&​}}]]
  
-===Kartprojektioner===+----
  
-Testa vilka [[Kartprojektion|kartprojektioner]] du kan: +=== Färgval ===
  
-[[http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​proj.htm|{{*:​QUIZ_banner.png}}]]+Testa vad du kan om [[:fargval|färgval]] på kartan:
  
 +[[http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​color.htm|{{:​quiz_banner.png?​nolink&​}}]]
  
-===Färgval===+----
  
-Testa vad du kan om [[Fargval|färgval]] på kartan: ​+=== Datastrukturer ===
  
-[[http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​color.htm|{{*:QUIZ_banner.png}}]]+Testa vad du kan om [[:rasterdata|raster ]] och [[:vektordata|]] samt olika [[:​gis_filformat|filformat]]:​
  
 +[[http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​data.htm|{{:​quiz_banner.png?​nolink&​}}]]
  
-===Datastrukturer===+----
  
-Testa vad du kan om [[Rasterdata|raster ]] och [[Vektordata|vektordata]] samt olika [[GIS filformat|filformat]]:​+=== Lantmäteriets karttyper ===
  
-[[http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​data.htm|{{*:​QUIZ_banner.png}}]]+Testa om du kan känna igen [[:lantmateriets_kartor|Lantmäteriets olika kartor]]:
  
-===Lantmäteriets karttyper=== +[[http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​karttyper.htm|{{:​quiz_banner.png?​nolink&​}}]]
- +
-Testa om du kan känna igen [[Lantmateriets kartor|Lantmäteriets olika kartor]]: +
- +
-[[http://​gisela.humangeo.su.se/​quiz/​karttyper.htm|{{*:QUIZ_banner.png}}]]+
  
  
C:/DokuWikiStick/dokuwiki/data/pages/quiz.txt · Senast uppdaterad: 2020/05/20 12:33 av ene