Användarverktyg

Webbverktyg


quiz

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
quiz [2019/10/09 10:11]
127.0.0.1 extern redigering
quiz [2020/05/20 12:33] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== Quiz ====== ====== Quiz ======
-{{:uppbyggnad.png|}} 
  
 +=== GIS & Kartografi: 15 snabba frågor ===
  
-Här finns några quiz. Har du förslag på vilka fler quiz vi ska skapa? [[Fragor|Meddela i så fall oss]] så ska vi se vad vi kan göra!+Testa dina kunskaper (om du surfat runt GISELA ett tag så bör du kunna få alla rätt)
  
 +[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/GISK_SV.htm|{{:quiz_banner.png?nolink&}}]]
  
-===GIS & Kartografi: 15 snabba frågor===+----
  
-Testa dina kunskaper (om du surfat runt i GISELA ett tag så bör du kunna få alla rätt) +=== Kartprojektioner ===
  
-[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/GISK_SV.htm|{{*:QUIZ_banner.png}}]]+Testa vilka [[:kartprojektion|kartprojektioner]] du kan:
  
 +[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/proj.htm|{{:quiz_banner.png?nolink&}}]]
  
-===Kartprojektioner===+----
  
-Testa vilka [[Kartprojektion|kartprojektioner]] du kan: +=== Färgval ===
  
-[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/proj.htm|{{*:QUIZ_banner.png}}]]+Testa vad du kan om [[:fargval|färgval]] på kartan:
  
 +[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/color.htm|{{:quiz_banner.png?nolink&}}]]
  
-===Färgval===+----
  
-Testa vad du kan om [[Fargval|färgval]] på kartan: +=== Datastrukturer ===
  
-[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/color.htm|{{*:QUIZ_banner.png}}]]+Testa vad du kan om [[:rasterdata|raster ]] och [[:vektordata|]] samt olika [[:gis_filformat|filformat]]:
  
 +[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/data.htm|{{:quiz_banner.png?nolink&}}]]
  
-===Datastrukturer===+----
  
-Testa vad du kan om [[Rasterdata|raster ]] och [[Vektordata|vektordata]] samt olika [[GIS filformat|filformat]]:+=== Lantmäteriets karttyper ===
  
-[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/data.htm|{{*:QUIZ_banner.png}}]]+Testa om du kan känna igen [[:lantmateriets_kartor|Lantmäteriets olika kartor]]:
  
-===Lantmäteriets karttyper=== +[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/karttyper.htm|{{:quiz_banner.png?nolink&}}]]
- +
-Testa om du kan känna igen [[Lantmateriets kartor|Lantmäteriets olika kartor]]: +
- +
-[[http://gisela.humangeo.su.se/quiz/karttyper.htm|{{*:QUIZ_banner.png}}]]+
  
  
quiz.txt · Senast uppdaterad: 2020/05/20 12:33 av Stefan Ene