User Tools

Site Tools


quiz

Quiz

Här finns några quiz. Har du förslag på vilka fler quiz vi ska skapa? Meddela i så fall oss så ska vi se vad vi kan göra!

Kartprojektioner

Testa vilka kartprojektioner du kan:

Färgval

Testa vad du kan om färgval på kartan:

Datastrukturer

Testa vad du kan om raster och vektordata samt olika filformat:

Lantmäteriets karttyper

Testa om du kan känna igen Lantmäteriets olika kartor:

quiz.txt · Last modified: 2016/09/21 08:56 (external edit)