User Tools

Site Tools


qgis

QGIS

QGIS är ett Open Source GIS som är ett helt gratis alternativ till ArcGIS/MapInfo/Idrisi mfl kommersiella program.

Till programmets fördelar hör att det läser format från många andra GIS-program vilket att det är enkelt att utbyta data som genererats i andra program.

Dessutom kan programmet köras på såväl Windowsdatorer som på MAC (och Linux) till skillnad från de flesta andra kommersiella programmen.

https://qgis.org kan du ladda ner programmet och hitta mer information.

En utmärkt “tutorial” hittar du på https://www.qgistutorials.com/

qgis.txt · Last modified: 2019/01/22 15:18 (external edit)