Användarverktyg

Webbverktyg


prickkarta

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
prickkarta [2016/04/12 12:45]
ene
prickkarta [2018/10/25 10:22] (aktuell)
Rad 4: Rad 4:
  
 {{*:​uppbyggnad.png}} {{*:​uppbyggnad.png}}
 +
 +{{:​dotdensity_map.png?​300|}}
  
 Prickkartan är en [[Tematisk karta|tematisk karta]] som redovisar dataabsoluta tal för en region (yta) i form av punkter som motsvarar ett visst värde. Man får en direkt bild av värdena genom att punkterna hamnar tätt eller glest. Karttypen lämpar sig således bäst för företeelser som varierar över ytan. Prickkartan är en [[Tematisk karta|tematisk karta]] som redovisar dataabsoluta tal för en region (yta) i form av punkter som motsvarar ett visst värde. Man får en direkt bild av värdena genom att punkterna hamnar tätt eller glest. Karttypen lämpar sig således bäst för företeelser som varierar över ytan.
  
 [[tematisk_karta|{{*:​Temat_kart_ikon.png}}]] [[tematisk_karta|{{*:​Temat_kart_ikon.png}}]]
C:/DokuWikiStick/dokuwiki/data/pages/prickkarta.txt · Senast uppdaterad: 2018/10/25 10:22 (extern redigering)