User Tools

Site Tools


prickkarta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prickkarta [2016/04/12 12:45]
ene
prickkarta [2018/10/25 10:22] (current)
Line 4: Line 4:
  
 {{*:​uppbyggnad.png}} {{*:​uppbyggnad.png}}
 +
 +{{:​dotdensity_map.png?​300|}}
  
 Prickkartan är en [[Tematisk karta|tematisk karta]] som redovisar dataabsoluta tal för en region (yta) i form av punkter som motsvarar ett visst värde. Man får en direkt bild av värdena genom att punkterna hamnar tätt eller glest. Karttypen lämpar sig således bäst för företeelser som varierar över ytan. Prickkartan är en [[Tematisk karta|tematisk karta]] som redovisar dataabsoluta tal för en region (yta) i form av punkter som motsvarar ett visst värde. Man får en direkt bild av värdena genom att punkterna hamnar tätt eller glest. Karttypen lämpar sig således bäst för företeelser som varierar över ytan.
  
 [[tematisk_karta|{{*:​Temat_kart_ikon.png}}]] [[tematisk_karta|{{*:​Temat_kart_ikon.png}}]]
prickkarta.txt · Last modified: 2018/10/25 10:22 (external edit)