User Tools

Site Tools


prickkarta

Prickkarta

Prickkartan är en tematisk karta som redovisar dataabsoluta tal för en region (yta) i form av punkter som motsvarar ett visst värde. Man får en direkt bild av värdena genom att punkterna hamnar tätt eller glest. Karttypen lämpar sig således bäst för företeelser som varierar över ytan.

prickkarta.txt · Last modified: 2018/10/25 10:22 by 127.0.0.1