User Tools

Site Tools


presentation

Presentation

Presentation av resultatet från en GIS analys kan ske på många olika sätt där olika typer av kartor ofta utgör presentationsformen. Hur en karta ska utformas för att kommunicera det som är avsett är inte på något sätt trivialt. För att bli bra på detta krävs både att man studerar och förhåller sig kritisk till befintliga kartor samtidigt som man måste anamma i varje fall en del av de konventioner som finns för kartutformning.

En vanlig indelning av kartor är:

Kartutformning

Det finns en del konventioner för hur en karta bör utformas för att den skall bli tydlig och förståelig. För att hitta litteratur på området, gå till litteraturlistan. Testa också vår kartutformningsapplikation där du kan träna på hur du utformar bra kartor vad gäller färg och urval.

Klicka på kartutformningskartan nedan för att fördjupa dig i olika delar av kartans utformning:

<html> <img id=“Image-Maps-Com-image-maps-2016-04-15-063135” src=“http://gisela.humangeo.su.se:8800/lib/exe/fetch.php?media=kartutformningskarta_small.png” border=“0” width=“800” height=“501” orgWidth=“800” orgHeight=“501” usemap=“#image-maps-2016-04-15-063135” alt=“” /> <map name=“image-maps-2016-04-15-063135” id=“ImageMapsCom-image-maps-2016-04-15-063135”> <area alt=“” title=“Koordinatsystem” href=“http://gisela.humangeo.su.se:8800/doku.php?id=koordinatsystem” shape=“rect” coords=“3,79,48,500” style=“outline:none;” target=“_self” /> <area alt=“” title=“Koordinatsystem” href=“http://gisela.humangeo.su.se:8800/doku.php?id=koordinatsystem” shape=“rect” coords=“1,431,555,500” style=“outline:none;” target=“_self” /> <area alt=“” title=“Färgval” href=“http://gisela.humangeo.su.se:8800/doku.php?id=fargval” shape=“rect” coords=“139,89,420,214” style=“outline:none;” target=“_self” /> <area alt=“” title=“Norrpil” href=“http://gisela.humangeo.su.se:8800/doku.php?id=norrpil” shape=“rect” coords=“422,90,554,250” style=“outline:none;” target=“_self” /> <area alt=“” title=“Text på kartan” href=“http://gisela.humangeo.su.se:8800/doku.php?id=text_pa_kartan” shape=“rect” coords=“54,208,297,315” style=“outline:none;” target=“_self” /> <area alt=“” title=“Kartprojektion” href=“http://gisela.humangeo.su.se:8800/doku.php?id=kartprojektion” shape=“rect” coords=“336,257,552,337” style=“outline:none;” target=“_self” /> <area alt=“” title=“Visuell hierarki” href=“http://gisela.humangeo.su.se:8800/doku.php?id=visuell_hierarki” shape=“rect” coords=“108,323,325,416” style=“outline:none;” target=“_self” /> <area alt=“” title=“Teckenförklaring” href=“http://gisela.humangeo.su.se:8800/doku.php?id=teckenforklaring” shape=“rect” coords=“573,79,771,374” style=“outline:none;” target=“_self” /> <area alt=“” title=“Skala” href=“http://gisela.humangeo.su.se:8800/doku.php?id=skala” shape=“rect” coords=“568,377,794,463” style=“outline:none;” target=“_self” /> <area shape=“rect” coords=“798,499,800,501” alt=“Image Map” style=“outline:none;” title=“Image Map” href=“http://www.image-maps.com/index.php?aff=mapped_users_0” /> </map> </html>

Tips kring kartutformning för specifika typer av data finns via länkarna nedan:

Den slutliga utformningen av kartor i ArcMap sker i Layout View.

Tabell och diagram

I de fall man kvantifierat något så att analysen resulterat i siffror, är det möjligt att presentera dessa siffror i en tabell eller i ett diagram (förutom att det går att presentera siffrorna i form av en tematisk karta).

presentation.txt · Last modified: 2019/11/05 15:11 by 127.0.0.1