User Tools

Site Tools


positionering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
positionering [2016/04/08 12:42]
ene
positionering [2016/04/12 12:43] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Positionering ====== ====== Positionering ======
 +{{tag>​geodesi granska}}
  
 Att positionera något är att bestämma en position (geografiska läge) för något. En position är något relativt som beskrivs i relation till något annat: exempelvis att jag är precis framför grinden. Att positionera något är att bestämma en position (geografiska läge) för något. En position är något relativt som beskrivs i relation till något annat: exempelvis att jag är precis framför grinden.
positionering.txt · Last modified: 2016/04/12 12:43 by ene