Användarverktyg

Webbverktyg


om_gisela

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version. Both sides next revision
om_gisela [2019/11/10 14:30]
Stefan Ene
om_gisela [2019/11/18 12:18]
Stefan Ene
Rad 3: Rad 3:
 {{tag>granska}} {{tag>granska}}
  
-Webbplatsen Gisela är skapad av [[http://www.humangeo.su.se/|Kulturgeografiska institutionen]] vid [[http://www.su.se/|Stockholms universitet]]. Sidorna innehåller allmän information om [[GIS|geografiska informationssystem (GIS)]] och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data.+Webbplatsen Gisela är skapad av [[http://www.humangeo.su.se/|Kulturgeografiska institutionen]] vid [[http://www.su.se/|Stockholms universitet]]. Sidorna innehåller allmän information om [[:gis|geografiska informationssystem (GIS)]] och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data.
  
-Tanken är att denna resurs skall fungera som ett komplement till den [[Lastips|litteratur]] och den handledning som förekommer vid institutionens GIS kurser, men också som en vägledning för de studenter som vill fördjupa sig inom ämnesområdet. För att hitta det du söker, sök i sökfönstret här ovan eller gå till [[Huvudsidor|huvudsidor]] eller listan med [[kategorier|kategorier]]+Tanken är att denna resurs skall fungera som ett komplement till den [[:lastips|litteratur]] och den handledning som förekommer vid institutionens GIS kurser, men också som en vägledning för de studenter som vill fördjupa sig inom ämnesområdet. För att hitta det du söker, sök i sökfönstret här ovan eller gå till [[:huvudsidor|]] eller listan med [[:kategorier|]]
  
 Projektet att skapa och fylla webbplatsen hur möjliggjorts genom finansiering av projektet [[http://dsv.su.se/futurelearn/|Future Learn]]. Projektet att skapa och fylla webbplatsen hur möjliggjorts genom finansiering av projektet [[http://dsv.su.se/futurelearn/|Future Learn]].
Rad 11: Rad 11:
 I startprojektet under år 2012 arbetade Ulf Jansson (projektledare), Stefan Ene, Pontus Hennerdal och Annie Jansson. I startprojektet under år 2012 arbetade Ulf Jansson (projektledare), Stefan Ene, Pontus Hennerdal och Annie Jansson.
  
-'''2012 03 29 '''\\  Den 1 mars startade projektet och arbetet med att välja teknisk lösning för projektet har påbörjats. En enkät har också genomförts för att se hur den beta version som finns nu fungerar. När alla tekniska bitar sitter på plats skall inmatningen påbörjas. Huvuddelen av arbetet kommer ske efter terminsslutet. Undervisande personal på Kulturgeografiska institutionen har också informerats om projektets strutkur.+'''2012 03 29 '''\\ 
 +Den 1 mars startade projektet och arbetet med att välja teknisk lösning för projektet har påbörjats. En enkät har också genomförts för att se hur den beta version som finns nu fungerar. När alla tekniska bitar sitter på plats skall inmatningen påbörjas. Huvuddelen av arbetet kommer ske efter terminsslutet. Undervisande personal på Kulturgeografiska institutionen har också informerats om projektets strutkur.
  
-'''2012 06 08 '''\\  En utvärdering av Betaversionen har gjorts av studenter på en grundkurs. En del värdefulla synpunkter har påverkat den fortsatta utformningen av systemet. Nu har alla de tekniska lösningarna för GISELA nästan kommit på plats. Namnet har också fastställts. En projektstruktur har skapats så vi kan följa och provläsa beskrivningarna, när det blir en stor mängd av dem. Nu vidtar en revidering av äldre wikibeskrivningar, skapande av instruktionsfilmer och beskrivningar kring GIS och Geodata. Nu återstår två månaders jobb under sommaren för att få huvudddelen på plats.+'''2012 06 08 '''\\ 
 +En utvärdering av Betaversionen har gjorts av studenter på en grundkurs. En del värdefulla synpunkter har påverkat den fortsatta utformningen av systemet. Nu har alla de tekniska lösningarna för GISELA nästan kommit på plats. Namnet har också fastställts. En projektstruktur har skapats så vi kan följa och provläsa beskrivningarna, när det blir en stor mängd av dem. Nu vidtar en revidering av äldre wikibeskrivningar, skapande av instruktionsfilmer och beskrivningar kring GIS och Geodata. Nu återstår två månaders jobb under sommaren för att få huvudddelen på plats.
  
-''' 2012 07 06'''\\  Nu har Gisela fått en mer permanent form och webplats; se gisela.humangeo.su.se. En youtube kanal för filmerna har skapats och några filmer har publicerats. Dessa har försetts med en vinjett målad i vattenfärger. Kategorier och huvudsidor i Gisela har modifierats och anpassats allt eftersom det växer fram. Ännu återstår mycket information att lägga in när det gäller GIS hjälp och bakgrundsinformation. Alla sidorna skall också granskas och gås igenom.+''' 2012 07 06'''\\ 
 +Nu har Gisela fått en mer permanent form och webplats; se gisela.humangeo.su.se. En youtube kanal för filmerna har skapats och några filmer har publicerats. Dessa har försetts med en vinjett målad i vattenfärger. Kategorier och huvudsidor i Gisela har modifierats och anpassats allt eftersom det växer fram. Ännu återstår mycket information att lägga in när det gäller GIS hjälp och bakgrundsinformation. Alla sidorna skall också granskas och gås igenom.
  
-''' 2012 09 04'''\\  Nu öppnas Gisela, en e läranderesurs för GIS och kartografi från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, för användning. Här finns information om grunderna kring geografisk information, analys och presentation i form av text, bild och film. Under hösten kommer informationen att utvecklas ytterligare, men redan nu är den fullt användbar. Projektet att ta fram ett digitalt stöd till studenter inom GIS har finansierats av satsningen Future Learn.+''' 2012 09 04'''\\ 
 +Nu öppnas Gisela, en e läranderesurs för GIS och kartografi från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, för användning. Här finns information om grunderna kring geografisk information, analys och presentation i form av text, bild och film. Under hösten kommer informationen att utvecklas ytterligare, men redan nu är den fullt användbar. Projektet att ta fram ett digitalt stöd till studenter inom GIS har finansierats av satsningen Future Learn.
  
-''' 2016 04 13'''\\  Sidan byggdes från början med [[http://sunhorizon.info/|ScrewTurn Wiki]] men då utvecklingen av verktyget upphörde har sidorna nu flyttats till plattformen [[https://www.dokuwiki.org/|DokuWiki]] som förhoppningsvis skall vara en, över tid, stabilare lösning.+''' 2016 04 13'''\\ 
 +Sidan byggdes från början med [[http://sunhorizon.info/|ScrewTurn Wiki]] men då utvecklingen av verktyget upphörde har sidorna nu flyttats till plattformen [[https://www.dokuwiki.org/|DokuWiki]] som förhoppningsvis skall vara en, över tid, stabilare lösning.
  
-''' 2019 09 14'''\\  Information om [[Geodata|Geodata]] för Stockholms universitet flyttas succesivt över från tidigare central webb-plattform till Gisela.+''' 2019 09 14'''\\ 
 +Information om [[:geodata|Geodata]] för Stockholms universitet flyttas succesivt över från tidigare central webb-plattform till Gisela. 
 + 
 +''' 2019 11 05'''\\ 
 +Jag håller på med en storstädning (som kommer att hålla på ett tag). Det innebär att i första skedet så kollar jag igenom alla sidor på jakt efter saker som inte fungerar (länkar förändrats över tid t.ex.). Jag har även uppdaterat plattformens mjukvara plus att hela rasket är flyttat till en ny server så att GISELA förhoppningsvis skall bli mer stabilt och fungera som ni kan förvänta er! /Stefan Ene 
 + 
 +{{:wiki:logo.png  }}//Jordgloben i Giselalogon kommer från Wikimedia Commons [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breathe-applications-internet.svg|https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breathe-applications-internet.svg]]//
  
-''' 2019 11 05'''\\  Jag håller på med en storstädning (som kommer att hålla på ett tag). Det innebär att i första skedet så kollar jag igenom alla sidor på jakt efter saker som inte fungerar (länkar förändrats över tid t.ex.). Jag har även uppdaterat plattformens mjukvara plus att hela rasket är flyttat till en ny server så att GISELA förhoppningsvis skall bli mer stabilt och fungera som ni kan förvänta er! /Stefan Ene 
  
-{{:wiki:logo.png }}//Jordgloben i Giselalogon kommer från Wikimedia Commons [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breathe-applications-internet.svg]]// 
om_gisela.txt · Senast uppdaterad: 2020/08/13 14:38 av Stefan Ene