Användarverktyg

Webbverktyg


om_gisela

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
om_gisela [2020/02/23 17:25]
ene
om_gisela [2020/02/23 17:28] (aktuell)
ene
Rad 4: Rad 4:
  
 Webbplatsen Gisela är skapad av [[http://​www.humangeo.su.se/​|Kulturgeografiska institutionen]] vid [[http://​www.su.se/​|Stockholms universitet]]. Sidorna innehåller allmän information om [[:​gis|geografiska informationssystem (GIS)]] och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data. Webbplatsen Gisela är skapad av [[http://​www.humangeo.su.se/​|Kulturgeografiska institutionen]] vid [[http://​www.su.se/​|Stockholms universitet]]. Sidorna innehåller allmän information om [[:​gis|geografiska informationssystem (GIS)]] och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data.
 +
 +Trevligt nog verkar det som om denna sajt fortfarande är välbesökt och därför försöker vi att hålla den så uppdaterad som möjligt trots att pengar för detta sedan länge upphört!
  
 Tanken är att denna resurs skall fungera som ett komplement till den [[:​lastips|litteratur]] och den handledning som förekommer vid institutionens GIS kurser, men också som en vägledning för de studenter som vill fördjupa sig inom ämnesområdet. För att hitta det du söker, sök i sökfönstret här ovan eller gå till [[:​huvudsidor|]] eller listan med [[:​kategorier|]] Tanken är att denna resurs skall fungera som ett komplement till den [[:​lastips|litteratur]] och den handledning som förekommer vid institutionens GIS kurser, men också som en vägledning för de studenter som vill fördjupa sig inom ämnesområdet. För att hitta det du söker, sök i sökfönstret här ovan eller gå till [[:​huvudsidor|]] eller listan med [[:​kategorier|]]
om_gisela.txt · Senast uppdaterad: 2020/02/23 17:28 av ene