User Tools

Site Tools


om_gisela

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
om_gisela [2016/04/13 08:47]
127.0.0.1 external edit
om_gisela [2019/09/14 13:03] (current)
ene
Line 29: Line 29:
 2016 04 13'''​\\ ​ 2016 04 13'''​\\ ​
 Sidan byggdes från början med [[http://​sunhorizon.info/​|ScrewTurn Wiki]] men då utvecklingen av verktyget upphörde har sidorna nu flyttats till plattformen [[https://​www.dokuwiki.org/​|DokuWiki]] som förhoppningsvis skall vara en, över tid, stabilare lösning. Sidan byggdes från början med [[http://​sunhorizon.info/​|ScrewTurn Wiki]] men då utvecklingen av verktyget upphörde har sidorna nu flyttats till plattformen [[https://​www.dokuwiki.org/​|DokuWiki]] som förhoppningsvis skall vara en, över tid, stabilare lösning.
 +
 +'''​
 +2019 09 14'''​\\ ​
 +Information om [[Geodata|Geodata]] för Stockholms universitet flyttas succesivt över från tidigare central webb-plattform till Gisela.
om_gisela.txt · Last modified: 2019/09/14 13:03 by ene