User Tools

Site Tools


om_gisela

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
om_gisela [2021/08/16 15:08] Stefan Eneom_gisela [2023/05/25 19:39] (current) Stefan Ene
Line 18: Line 18:
  
 Detta har hänt: Detta har hänt:
 +
 +''' 2023 05 25'' \\
 +Jajamänsan GISELA lever fortfarande!.\\
 +DokuWiki som är plattformen för GISELA är nu uppdaterad till senaste version.\\
 +Jag fortsätter att uppdatera innehållet lite då och då i mån av tid.\\
 +Eftersom min tid är utmätt för detta så försöker jag nu få lite fler människor involverade så att innehållet kan bli lite mer "up-to-date".\\
 +/Stefan Ene
  
 ''' 2021 04 18'' \\ ''' 2021 04 18'' \\
om_gisela.txt · Last modified: 2023/05/25 19:39 by Stefan Ene