Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

om_gisela

Om Gisela

Webbplatsen Gisela är skapad av Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Sidorna innehåller allmän information om geografiska informationssystem (GIS) och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data.

Trevligt nog verkar det som om denna sajt fortfarande är välbesökt och därför försöker vi att hålla den så uppdaterad som möjligt trots att pengar för detta sedan länge upphört!

Tanken är att denna resurs skall fungera som ett komplement till den litteratur och den handledning som förekommer vid institutionens GIS kurser, men också som en vägledning för de studenter som vill fördjupa sig inom ämnesområdet. För att hitta det du söker, sök i sökfönstret här ovan eller gå till huvudsidor eller listan med kategorier

Projektet att skapa och fylla webbplatsen hur möjliggjorts genom finansiering av projektet Future Learn.

I startprojektet under år 2012 arbetade Ulf Jansson (projektledare), Stefan Ene, Pontus Hennerdal och Annie Jansson.

Jag som f.n. försöker hålla Gisela uppdaterad heter Stefan Ene och är GIS-utvecklare och lärare på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.


Detta har hänt:

' 2021 04 18
Jag uppdaterar lite då och då så tro inte att det hela har avstannat utan kolla under ”Nyligen ändrat” uppe till höger!
När jag kommer på något nytt (eller får tips) så ser du det där!
/Stefan Ene

' 2020 08 13
Dokuwiki (Giselas plattform) är nu uppdaterad till senaste version så att allt förhoppningsvis tekniskt kommer att fungera oklanderligt inför höstterminen. Coronasituationen gör antagligen att webben fortsatt kommer att vara viktig under överskådlig tid.
/Stefan Ene

' 2020 07 07
Ursäkta avbrottet men vi flyttade webbplatsen till en ny server som vi bedömde mycket säkrare inför framtiden men tji fick vi och ni.
En uppdatering gjorde märkligt nog att hela alltet inte fick kontakt med Internet men som ni märker funkar det hela igen
Det verkar som om webbläsaren Chrome märkligt nog har problem med att fatta att sajten flyttats så om ni får frågor om detta så kolla på
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
/Stefan Ene

' 2020 05 07'
Oj, oj! Det var flera sidor som kräver uppdatering än vad jag trodde i november förra året!
Arbetet med detta ”sisyfosarbete” fortsätter när tid finnes men jag hoppas också kunna fylla på med ny information. /Stefan Ene

' 2020 03 24'
Jag har fått önskemål om att kunna länka till en specifik sida i Gisela vilket såklart kan vara önskvärt vid frågor från studenter t. ex.
Ni ser numer adressen till en specifik sida i webbläsaren så ni kan länka till den direkt.
Dom länkarna verkar kunna bli relativt beständiga eftersom vi uppdaterat såväl mjuk- som hårdvara nyligen MEN gisela.humangeo.su.se är det säkraste kortet om jag måste flytta runt sidorna (Gud förbjude att det skall bli nödvändigt) /Stefan Ene

' 2019 11 05'
Jag håller på med en storstädning (som kommer att hålla på ett tag). Det innebär att i första skedet så kollar jag igenom alla sidor på jakt efter saker som inte fungerar (länkar förändrats över tid t.ex.). Jag har även uppdaterat plattformens mjukvara plus att hela rasket är flyttat till en ny server så att GISELA förhoppningsvis skall bli mer stabilt och fungera som ni kan förvänta er! /Stefan Ene

' 2019 09 14'
Information om Geodata för Stockholms universitet flyttas succesivt över från tidigare central webb-plattform till Gisela. Här samarbetar vi med Universitetsbiblioteket där Torsten Håkansson är den som håller i trådarna.

' 2016 04 13'
Sidan byggdes från början med ScrewTurn Wiki men då utvecklingen av verktyget upphörde har sidorna nu flyttats till plattformen DokuWiki som förhoppningsvis skall vara en, över tid, stabilare lösning.

' 2012 09 04'
Nu öppnas Gisela, en e läranderesurs för GIS och kartografi från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, för användning. Här finns information om grunderna kring geografisk information, analys och presentation i form av text, bild och film. Under hösten kommer informationen att utvecklas ytterligare, men redan nu är den fullt användbar. Projektet att ta fram ett digitalt stöd till studenter inom GIS har finansierats av satsningen Future Learn.

' 2012 07 06'
Nu har Gisela fått en mer permanent form och webplats; se gisela.humangeo.su.se. En youtube kanal för filmerna har skapats och några filmer har publicerats. Dessa har försetts med en vinjett målad i vattenfärger. Kategorier och huvudsidor i Gisela har modifierats och anpassats allt eftersom det växer fram. Ännu återstår mycket information att lägga in när det gäller GIS hjälp och bakgrundsinformation. Alla sidorna skall också granskas och gås igenom.

'2012 06 08 '
En utvärdering av Betaversionen har gjorts av studenter på en grundkurs. En del värdefulla synpunkter har påverkat den fortsatta utformningen av systemet. Nu har alla de tekniska lösningarna för GISELA nästan kommit på plats. Namnet har också fastställts. En projektstruktur har skapats så vi kan följa och provläsa beskrivningarna, när det blir en stor mängd av dem. Nu vidtar en revidering av äldre wikibeskrivningar, skapande av instruktionsfilmer och beskrivningar kring GIS och Geodata. Nu återstår två månaders jobb under sommaren för att få huvudddelen på plats.

'2012 03 29 '
Den 1 mars startade projektet och arbetet med att välja teknisk lösning för projektet har påbörjats. En enkät har också genomförts för att se hur den beta version som finns nu fungerar. När alla tekniska bitar sitter på plats skall inmatningen påbörjas. Huvuddelen av arbetet kommer ske efter terminsslutet. Undervisande personal på Kulturgeografiska institutionen har också informerats om projektets struktur.


//Jordgloben i Giselalogon kommer från Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breathe-applications-internet.svg

om_gisela.txt · Senast uppdaterad: 2021/08/16 15:08 av Stefan Ene