Användarverktyg

Webbverktyg


norrpil_i_mapinfo_10

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

norrpil_i_mapinfo_10 [2016/04/08 10:45]
Stefan Ene
norrpil_i_mapinfo_10 [2016/04/12 12:41]
Rad 1: Rad 1:
-====== Norrpil i MapInfo 10 ====== 
  
- 
- 
-{{*:mapinfo10tipsikonH.png}} 
- 
-För att lägga in en [[Norrpil|norrpil]] i en karta med [[MapInfo Professional]] används verktyget ''North Arrow''. 
- 
-För att se till att verktyget kan användas går man till: 
- 
-Tools > Tool Manager... 
- 
-I ''Tool Manager'' letar man upp ''North Arrow'' samt kryssar i ''Loaded'' (och ''Autoload'' om du vill att verktyget automatiskt kan användas nästa gång programmet startas). Välj sedan ''OK''. 
- 
-Verktyget finns nu tillgängligt: 
- 
-Tools > North Arrow > Draw North Arrow 
norrpil_i_mapinfo_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/12 12:41 (extern redigering)