User Tools

Site Tools


norrpil_i_mapinfo_10

Norrpil i MapInfo 10

För att lägga in en norrpil i en karta med MapInfo Professional används verktyget North Arrow.

För att se till att verktyget kan användas går man till:

Tools > Tool Manager…

I Tool Manager letar man upp North Arrow samt kryssar i Loaded (och Autoload om du vill att verktyget automatiskt kan användas nästa gång programmet startas). Välj sedan OK.

Verktyget finns nu tillgängligt:

Tools > North Arrow > Draw North Arrow

norrpil_i_mapinfo_10.txt · Last modified: 2016/04/12 12:41 by 127.0.0.1