User Tools

Site Tools


norrpil

Norrpil

En norrpil pekar ut vilken riktning som är norr på en karta.

Det är en avvägning om en norrpil behövs eller ej eftersom många kartor idag följer konventionen att norr är “uppåt” på kartan. Men för tydlighetens skull kan en norrpil gärna läggas in.

Det finns ingen bestämd plats på en kartbild där en norrpil bör placeras. Men det är brukligt att man lägger den nära något hörn på en plats som skymmer så lite som möjligt av det kartan är tänkt att visa.

För kartor där kartprojektionen inte är cylindrisk varierar norrriktningen inom kartbilden (se kartan nedan). För dessa kartor kan det vara direkt missvisande att rita in en norrpil. Man får då istället förlita sig på gradnätet, där longituderna anger riktningen norrut. På äldre kartor finns inbland två norrpilar, där den ena är riktad mot magnetiska nordpolen, som ju inte överensstämmer med den geografiska Nordpolen. Att känna till deklinationen är viktig om man använder magnetisk kompass. Missvisningen brukar anges på tryckta kartor.

Hur man lägger in en norrpil i olika GIS program beskrivs via länkarna nedan:

norrpil.txt · Last modified: 2016/04/12 12:41 by 127.0.0.1