User Tools

Site Tools


nasa_worldwind

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nasa_worldwind [2016/04/12 12:39]
ene
nasa_worldwind [2016/04/13 08:51] (current)
ene ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring
Line 3: Line 3:
  
  
-NASA WorldWind är en programvara för en [[Data per geografiskt område|virtuell jordglob]] som fritt kan laddas hem från [[http://​worldwind.arc.nasa.gov/​java/​|NASA:​s hemsida]].+NASA WorldWind är en programvara för en [[geographical_data_datakaellor|virtuell jordglob]] som fritt kan laddas hem från [[http://​worldwind.arc.nasa.gov/​java/​|NASA:​s hemsida]].
  
 Den erbjuder möjligheten att växla mellan flera olika typer av satellitbilder från olika tidpunkter och olika upplösningar. Den erbjuder möjligheten att växla mellan flera olika typer av satellitbilder från olika tidpunkter och olika upplösningar.
nasa_worldwind.txt · Last modified: 2016/04/13 08:51 by ene