User Tools

Site Tools


mbx

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mbx [2016/04/08 10:25]
ene
mbx [2016/04/12 12:37] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== MBX ====== ====== MBX ======
 +{{tag>​filformat granska}}
  
 En MBX är ett filformat som skapas av [[MapBasic]],​ ett programmeringsspåk i [[MapInfo Professional]]. Filen   * .mbx är den exekveringsbara och fungerar som en extension eller tool till MapInfo. Filen med ändelsen ​  * .mb är källkoden. MBX kan ändra upplevelsen totalt i MapInfo och styra mängder av företeelser. Vanligaste användningen är dock att en mbx är skapad med ett visst begränsat syfte. Att göra en beräkning, en analys eller en konvertering av filformat. Det kan röra sig om att göra något som programmet i sig inte klarar av i de tillgängliga menyerna eller som blir för omständigt att göra för många filer. Många MBX:er kan hämtas hem från Internet från skilda communities. Efterhand tenderar funktionaliteten i en mbx att inkoropreras i programmet. En MBX är ett filformat som skapas av [[MapBasic]],​ ett programmeringsspåk i [[MapInfo Professional]]. Filen   * .mbx är den exekveringsbara och fungerar som en extension eller tool till MapInfo. Filen med ändelsen ​  * .mb är källkoden. MBX kan ändra upplevelsen totalt i MapInfo och styra mängder av företeelser. Vanligaste användningen är dock att en mbx är skapad med ett visst begränsat syfte. Att göra en beräkning, en analys eller en konvertering av filformat. Det kan röra sig om att göra något som programmet i sig inte klarar av i de tillgängliga menyerna eller som blir för omständigt att göra för många filer. Många MBX:er kan hämtas hem från Internet från skilda communities. Efterhand tenderar funktionaliteten i en mbx att inkoropreras i programmet.
mbx.txt · Last modified: 2016/04/12 12:37 by ene